Niezbędne załączniki do wniosku o wydanie paszportu lub dokumentu tożsamości

  • Stary paszport lub dokument tożsamości wydany przez Policję, w celu potwierdzenia tożsamości.

  • 1 czarno-białe lub kolorowe zdjęcie, zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

  • Mężczyźni w wieku od 18 do 30 lat: paszport wojskowy, zaświadczenie o odbyciu zastępczej służby cywilnej lub zaświadczenie o powołaniu do służby. Jeżeli takie dokumenty nie są dostępne, organ wydający paszport lub dokument tożsamości weryfikuje podleganie narodowemu obowiązkowi obrony kontaktując się z odpowiednimi władzami. Jeżeli wnioskodawca nie odbył służby wojskowej lub zastępczej służby cywilnej, paszport jest wydawany na okres nie dłuższy niż do końca roku, w którym wnioskodawca ukończy 28 lat.

  • Osoby zamieszkałe na stałe za granicą mogą zostać poproszone o okazanie osobnego zaświadczenia o obywatelstwie.

Dodatkowe informacje dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać zdjęcia paszportowe(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno) można znaleźć na witrynie internetowej Policji.