Uwierzytelnianie dokumentów za granicą

Władze fińskie mogą zwrócić się z prośbą o uwierzytelnienie zagranicznego dokumentu. Proces taki należy przeprowadzić w kraju wydania dokumentu.

Jeżeli dane państwo jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej z 1961 roku, dokument może zostać uwierzytelniony za pomocą klauzuli apostille. Dodatkowe informacje dotyczące klauzuli apostille oraz wydających je organów można uzyskać na stronie http://www.hcch.net/(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno).

Jeżeli dokument został wydany w kraju, które nie jest stroną Konwencji dot. klauzul apostille, proces jego uwierzytelnienia przebiega w następujący sposób:

  1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju, w którym wydano dokument poświadcza, że jest on prawdziwy, oraz że został wydany przez organ owego państwa.
  2. Właściwa fińska placówka dyplomatyczna w danym kraju uwierzytelnia dokument poprzez dołączenie do niego zaświadczenia potwierdzającego prawo do wydawania takich certyfikatów przez urzędnika ministerstwa spraw zagranicznych danego kraju.