Deklaracja obywatelstwa

Jeśli mieszkasz za granicą, możesz złożyć deklarację obywatelstwa lub wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa w dowolnym komisariacie policji w Finlandii, niezależnie od ostatniego miejsca zamieszkania. Jeżeli przebywasz za granicą, dokument można złożyć w fińskiej placówce dyplomatycznej lub w konsulacie honorowym.

Taka deklaracja lub wniosek są zawsze składane osobiście. Fińska Służba Imigracyjna (layout.types.url.description) (otwiera nowe okno)może rozpocząć rozpatrywanie sprawy dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

Więcej szczegółowych informacji na temat obywatelstwa, obowiązujących przepisów prawa, opłat manipulacyjnych oraz formularzy można znaleźć na stronie internetowej Fińskiej Służby Imigracyjnej(layout.types.url.description) (otwiera nowe okno).

Jeśli posiadasz obywatelstwo więcej niż jednego kraju, musisz dowiedzieć się samodzielnie, jakie prawa i obowiązki posiadasz w innym kraju, którego również jesteś obywatelem. Fińskie placówki dyplomatyczne za granicą mogą zajmować się wyłącznie sprawami dotyczącymi obywatelstwa Finlandii.

Jeżeli jesteś obywatelem więcej niż jednego kraju i mieszkasz w innym kraju, którego jesteś obywatelem, jesteś traktowany, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lokalnego, w taki sam sposób jak osoby będące obywatelami owego kraju.  W takich przypadkach Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii ma zwykle ograniczone możliwości świadczenia pomocy konsularnej.