Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem przez fińską placówkę dyplomatyczną

W celu potwierdzenia zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem, wnioskujący musi przedłożyć oryginał dokumentu, na podstawie którego wykonana została (foto)kopia. Fotokopię można również wykonać w fińskiej placówce dyplomatycznej.

Cennik usług