Nawiązywanie kontaktów

Fińskie misje zagraniczne oferują fińskim firmom informacje oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i dostępie do rynku.

  • Skorzystaj z sieci kontaktów fińskich misji oraz konsulatów honorowych wśród władz lokalnych, firm i partnerów. Sieć kontaktów może stać się dla firmy, która myśli o nowym rynku, oczami i uszami na miejscu w danym kraju.

  • Zwiększ wiarygodność swojego biznesu podczas organizacji wydarzeń networkingowych: uczestnictwo Szefa Misji lub wysokiej rangi dyplomaty poprzez otwarcie wydarzenia lub przemówienie, może podnieść rangę wydarzenia.

  • Weź udział w wizytach Team Finland(Link do innej witryny WWW.) na rynek docelowy.

  •  Nawiąż kontakty podczas różnorodnych wydarzeń organizowanych przez placówki dyplomatyczne.

  • Poproś przedstawicielstwo dyplomatyczne, o pomoc w otwarciu drzwi do kontaktów, do których nie możesz uzyskać dostępu bez pomocy.