Rejestracja zmiany adresu w Systemie Informacji o Ludności

Jeżeli jesteś obywatelem Finlandii i mieszkasz poza jej granicami, musisz poinformować Lokalny Urząd Stanu Cywilnego o zmianie adresu.

Aktualność danych adresowych jest bardzo ważna. Kwestie dotyczące na przykład służby wojskowej są rozpatrywane w oparciu o dane o obywatelstwie i dane adresowe przechowywane w Systemie Informacji o Ludności. Informacje o prawie do udziału w wyborach lub o groźbie utraty obywatelstwa mogą być ci przekazywane tylko wówczas, kiedy twoje dane adresowe odnotowane w rejestrze są aktualne.

Informacje o zmianie adresu zagranicznego mogą być przekazywane bezpośrednio do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego (in English)(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno) w Finlandii lub do fińskiej placówki dyplomatycznej.