Ustalenie ojcostwa

Decyzja o ustaleniu ojcostwa wydana i obowiązująca w innym kraju jest, co do zasady, uznawana w Finlandii bez konieczności przeprowadzania osobnej procedury prawnej. Organem właściwym w tej kwestii jest lokalny Urząd Stanu Cywilnego.

Co do zasady, ojcostwo powinno być potwierdzone w kraju zamieszkania dziecka, zgodnie z obowiązującym tam prawem. Jeśli decyzja o ustaleniu ojcostwa wydana w innym kraju jest ostateczna, to może zostać uznana w Finlandii bez konieczności przeprowadzania osobnej procedury prawnej.

Decyzja o ustaleniu ojcostwa może być decyzją sądu lub innego organu. Może mieć także formę potwierdzenia lub rejestracji aktu prawnego ustanawiającego ojcowską relację prawną pomiędzy mężczyzną a dzieckiem.

W razie konieczności Sąd Rejonowy w Helsinkach może potwierdzić, na podstawie stosownego wniosku, czy decyzja dotycząca ustanowienia ojcostwa, wydana w innym kraju, jest uznawana w Finlandii.