Edustuston tehtävät

Suurlähetystö on osa Suomen ulkoasiainhallintoa ja sen tehtäviin kuuluu Suomen kansallisten etujen edistäminen Saksassa sekä suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen. Konsulipalveluillla tarjotaan apua Saksassa asuville suomalaisille esimerkiksi passi-, rekisteröinti-, virkatodistus-, ja asevelvollisuusasioissa.

Suurlähetystö huolehtii Suomen ja Saksan välisistä diplomaattisista suhteista pitämällä yhteyttä Saksan hallitukseen ja viranomaisiin. Lisäksi suurlähetystössä seurataan Saksan ulko- ja sisäpolitiikkaa.

Lähtökohdan Suomen ja suurlähetystön toiminnalle Saksassa tarjoaa maiden EU-jäsenyys ja pyrkimys unionin kehittämiseen. Myös maiden välisten kaupallis-taloudellisten suhteiden kehittäminen on keskeistä, koska Saksa on Suomen merkittävimpiä kauppakumppaneita.

Suomea ja suomalaista kulttuuria tehdään Saksassa tunnetuksi järjestämällä erilaisia tapahtumia, osin myös yhteistyössä aktiivisen suomalaisyhteisön tai saksalaisten tahojen kanssa.

Suurlähetystö ylläpitää lisäksi suhteita saksalaisiin tiedotusvälineisiin ja tarjoaa tietoa Suomesta näillä nettisivuilla.

Muita suulähetystön tehtäviä ovat muun muassa huolehtia tasavallan presidentin, eduskunnan ja ministerien vierailuista sekä pitää yhteyttä suomalaisyhteisöihin, yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Poliittisia tehtäviä suurlähetystössä hoitavat Suomen ulkoministeriön lähettämät virkamiehet. Suurlähetystössä työskentelee niin ikään puolustusministeriön puolustusasiamies. Ulkoministeriön lähettämää henkilöstöä työskentelee lisäksi hallinnollisissa tehtävissä. Muissa toimistotehtävissä on Saksasta palkattua henkilökuntaa. Yhteensä suurlähetystössä työskentelee kolmisenkymmentä henkilöä.