Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edustustossa

Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edellyttää, että hakija esittää alkuperäisen asiakirjan, jos​ta jäljennös tai valokopio on otettu. Valokopio voidaan myös ottaa edustustossa.

Notaaritoimitusten saaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä ja voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen esittämistä.