Alaikäisen passi tai henkilökortti

Lasta ei voi merkitä vanhempien passiin. Kaikenikäisten lasten tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia tai henkilökorttia.

Huoltajien suostumus

Alaikäiselle myönnetään passi tai henkilökortti pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.

Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Sen voi esittää myös kirjallisesti, jos se on riittävän yksilöity:

  • Ketä tai keitä suostumus koskee (koko nimi ja syntymäaika)
  • Antajan koko nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja allekirjoitus
  • Kielellä jota virkailija ymmärtää (esimerkiksi suomi, ruotsi, englanti)
  • Voimassaoloaikaa tai -aluetta koskevat rajoitukset on mainittava

Alle 15-vuotialla hakijalla ainakin toisen huoltajan on oltava paikalla. Huoltajaa voidaan pyytää esittämään passi tai henkilökortti osana lapsen tunnistamista.

 Otathan huomioon, että passi tai henkilökortti voidaan myöntää vasta sitten, kun lapsella on henkilötunnus ja hänet on ilmoitettu Suomen väestötietojärjestelmään. (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Jos vain toinen huoltajista on paikalla passia anottaessa, toiselta huoltajalta tarvitaan kirjallinen suostumus ja kopio passista.