Team Finland –nätverket i USA

Team Finland USA –nätverket stärker Finlands externa ekonomiska relationer, stöder företag i deras internationalisering och främjar investeringar som riktas mot Finland. Utöver detta stärker Team Finland USA –nätverket en positiv Finlandsbild till stöd för Finlands handelsekonomiska arbete i USA.

Team Finland USA –nätverket har som målsättning att öka Finlands ekonomiska påverkan globalt och regionalt, främja handeln med varor och tjänster samt bilateral handel mellan Finland och USA.

Team Finland USA -nätverket strävar till att stärka bilden av Finland som en ledande ekonomi när det gäller satsningar på kunnande och innovation, med vilka man skapar intelligenta lösningar för att möta behoven under det 21:a århundradet. Man strävar efter att främja samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer och att locka företag att öka sitt arbete med forskning och utveckling i Finland. 

Team Finland USA-nätverket identifierar trender och möjligheter på den amerikanska marknaden, stöder finländska företag i deras internationalisering och tillhandahåller utbildning och hjälp för att underlätta marknadstillträdet. Nätverket hjälper också finländska tillväxtföretag att få finansiering från Förenta Staterna och underlättar deras möjligheter att komma in på marknaden. 

Den starka och positiva finlandsbilden skapar grunden för Team Finland USA-nätverkets verksamhet. Genom arbetet med bilden av Finland, och genom att förmedla finländskt kunnande och finländska styrkor, strävar man till att skapa gynnsamma förutsättningar för Team Finland USA –nätverkets verksamhet inom både handel och kultur.

I Team Finland USA –nätverket ingår:

  • Finlands ambassad i Washington DC

  • Finlands generalkonsulat i New York och Los Angeles

  • Business Finlands kontor i New York samt kontoren i Washington DC och Silicon Valley

  • Försvarsattachéns kontor i Washington DC

I USA har Team Finland USA –nätverket ett nära samarbete med sina TF-partners. Dessa inkluderar de finsk-amerikanska handelskamrarna, Finlands  honorärkonsuler och Finlands kulturinstitut i New York.

Som TF-koordinator i USA fungerar Business Finlands landschef Petri Haahti (petri.haahti (at) businessfinland.fi).