Coronavirussitationen i Sverige – information till resande

Coronavirussitationen i Sverige – information till resande

Coronaviruspandemin har för tillfället stor påverkan på resande. Flera länder stänger sina gränser och begränsar också rörligheten inom landet. Enligt undantagstillstånden i beredskapslagstiftning har Finlands statsråd beslutat att begränsa trafiken längs med Finlands gränser från och med torsdag 19.3.

Finländska resenärer uppmuntras att återvända till Finland så snart som möjligt. Finska medborgare behöver inte pass då de reser från Sverige till Finland. Vid behov kan medborgarskap kontrolleras vid gränsen. Vid resa från ett nordiskt land till ett annat skall du dock ha med dig ett av en myndighet utfärdat dokument som kan styrka din identitet.

Finländare som stadigvarande är bosatta i ett annat land rekommenderas att stanna i sitt nuvarande hemvistland. Resande ökar risken för att sprida eller få smitta.

Rörligheten vid gränsen mot Sverige och Norge är begränsad. Endast den mest nödvändiga pendeltrafiken tillåts, och arbetstagaren ska kunna visa upp ett intyg av arbetsgivaren över att arbetet är nödvändigt.

Även Sveriges regering har den 17 mars,  beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz.

Nedan har vi samlat länkar där du kan hitta mer information om resande med anledning av situationen med coronaviruset.

Finlands utrikesministeriums instruktioner för resenärer som återvänder till Finland.

Gränsbevakningsväsendets instruktioner gällande gränsövergång vid de inre gränserna mellan Finland och andra Schengen-stater samt externa gränser mellan Finland och en icke-Schengen-stat, till exempel Ryssland.

Finlands utrikesministerium listar vanligt förekommande frågor och svar gällande coronaviruset och resande

Sveriges utrikesdepartements reseinformation

Sveriges utrikesdepartements vanligt förekommande frågor och svar kring inresestopp till EU

Ambassaden rekommenderar att ni gör en reseanmälan. Då får ni utrikesministeriets och ambassadens informationsutskick till er e-postadress och som textmeddelande på mobiltelefon.

Resenärer tas emot av hälsovårdspersonal på Helsingfors-Vanda flygplats. För att minimera risken för att coronaviruset sprids, kommer ankommande resenärer att få anvisningar för hur de ska handla på rätt sätt efter hemkomsten. Läs mera på Statsrådets webbsida.