Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) perustettiin vuonna 1997 ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumiksi, jossa maailmalla asuvat suomalaiset yhdessä päättävät tärkeäksi kokemistaan asioista.

Toiminta suuntautuu ensi kädessä Suomen viranomaisiin, joille parlamentti pyrkii tiedottamaan ulkosuomalaisten olosuhteista ja elämästä nykyisissä asuinmaissaan. Ulkosuomalaisparlamentti toimii keskustelu- ja tiedotuskanavana sekä Suomeen että ulkosuomalaisille päin.

Ulkosuomalaisparlamentti on maantieteellisesti jakaantunut kahdeksaan alueeseen. Kullakin alueella on oma varapuhemiehensä ja kukin alue järjestää itsenäisesti omat aluekokouksensa. Saksa kuuluu ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan alueeseen. 

Ulkosuomalaisparlamentin varsinaisina jäseninä ovat ulkomailla toimivat suomalaisyhteisöt. Jokainen ulkosuomalainen – kansalaisuudesta huolimatta - voi näin osallistua ulkosuomalaisparlamentin toimintaan paikallisen ulkosuomalaisen yhteisön kautta. Parlamentti kokoaa yhteen näiden järjestöjen ja seurojen edustajia.

Lisätietoja: 

www.usp.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)