Team Finland -verkosto Saksassa


 

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja matkailua sekä Suomen maakuvaa. Team Finland -verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

Team Finlandin keskeinen tavoite Saksassa on kaupan, investointien, matkailun, kulttuuri- ja tiedeyhteistyön sekä positiivisen Suomi-tietoisuuden lisääminen. Näihin tavoitteisiin päästään hyödyntämällä voimavaroja optimaalisesti, ottamalla yhteiset kontaktit tehokkaasti käyttöön sekä kehittämällä tiedonvälitystä organisaatioiden välillä. Suomalaisille yrityksille ja kulttuuritoimijoille Saksan markkinat tarjoavat merkittävää kasvupotentiaalia. Suuren markkinavolyymin lisäksi Saksa on myös tärkeä kansainvälistymisväylä yrityksille samoin kuin kulttuurihankkeille ja luovan talouden toimijoille.

Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät Team Finlandin verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland -toimijat Saksassa

Suomen suurlähetystö, Berliini

Suurlähetystön palvelut yrityksille:

  • Autamme mahdollisissa kaupanesteongelmissa

  • Välitämme tietoa Saksan ajankohtaisesta poliittisesta ja taloudellisesta toimintaympäristöstä ja regulaatioympäristön muutoksista

  • Autamme yhteyksien luomisessa (esim. verkostoitumistilaisuudet, vienninedistämismatkat)

Suurlähetystö ei konsultoi, tee markkina-analyysejä tai etsi partnereita vaan tätä tekevät mm. Business Finland, Saksalais-Suomalainen Kauppakamari DFHK ja konsultit.

​​​​​​Koordinaattori 

Katariina Tanhua-Tyrkkö, lähetystöneuvos
Puh. +49-30-50 50 30
Suomen suurlähetystö, Berliini
[email protected] 

​​​​Puheenjohtaja

Anne Sipiläinen, suurlähettiläs
Puh. +49-30-50 50 30
Suomen suurlähetystö, Berliini
[email protected]
 

​​Business Finland

Business Finland on valtiorahoitteinen organisaatio, joka neuvoo ja rahoittaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymisessä sekä auttaa ulkomaisia toimijoita investoinneissa Suomeen. Saksassa toimistot sijaitsevat Berliinissä ja Münchenissä. Yritykset voivat olla yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin, kun haluavat laajentaa toimintaansa Saksan markkinoille. Business Finland on verkottunut eri aloilla ja voi siten välittää yrityksille relevantteja yhteystietoja.

Business Finlandiin kuuluva Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Visit Finland tekee markkinoinnissa yhteistyötä ministeriöiden, matkanjärjestäjien, liikenneyrittäjien ja suomalaisten alueiden kanssa. 

Kirsi-Maarit Poljatschenko
Commercial Counsellor, Head of Region Europe Central 
Puh. +49 151 4619 2893 
[email protected]   

​​​​Export Finland

Alun Jones,  Senior Advisor, Global Opportunity Leader, Manufacturing
Puh.  +49 173 7184453
[email protected]

Caroline Renker, Senior Advisor: ICT and Digitalization (New Space Economy, AI, Cyber Security, Public Safety, Smart Ports)
Puh. +49 175 972 5678
[email protected]

Heidi Kokki, Advisor: Bio&Circular Economy, Packaging (Europe), Building Information Modelling
Puh. +49 151 74214034
[email protected]

Helmi-Nelli Körkkö, Advisor: Cleantech, Batteries & Electrification, E-commerce
Puh. + 49 151 73029879
[email protected]

Halmetoja, Hannele, Senior Advisor,
RRF Project Office (EU Recovery and Resilience Facility)
hannele.halmetoja (at) businessfinland.fi
tel. +358 50 380 4814

Krautwald, Melanie, Senior Advisor
ICT & Digitalization (FinTech, AR/VR, Quantum Computing, Gaming, MaaS)
melanie.krautwald (at) businessfinland.fi
tel. +49 157 3103 254

www.businessfinland.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Invest In Finland

Markus Müller, Senior Advisor: ICT and Cleantech
Puh. +49 151 20068820
[email protected]

Oliver Demmer, Senior Advisor: Health and Life Sciences
Puh. +49 171 2069656
[email protected]

www.investinfinland.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
 


     Visit Finland

Jyrki Oksanen, Director DACH
[email protected]

Suvi Pribilla, Specialist DACH
[email protected]

Sara Snäll, Specialist DACH
[email protected]

www.visitfinland.com(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Suomen Saksan-instituutti

Suomen Saksan-instituutti on Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden foorumi saksankielisessä Euroopassa. Se neuvoo ja verkottaa eri alojen toimijoita sekä tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuolista ohjelmaa kulttuurista ja yhteiskunnasta kiinnostuneille.

Suvi Wartiovaara, johtajan assistentti & kirjallisuusohjelma
Puh: +49 30 40 363 18 93
[email protected] 

www.finnland-institut.de(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Saksassa toimivat alueelliset kauppakillat 

Saksassa toimii viisi alueellista kauppakiltaa, joiden toiminnan ytimenä on tietojen ja kokemusten vaihtaminen ajankohtaisista kaupallisista asioista. Kauppakilloilla on erinomainen paikallistuntemus, jota kannattaa hyödyntää mikäli olet kiinnostunut tietystä alueesta. 

Berliinin suomalais-saksalainen kauppakilta 
Tobias Salomon, [email protected]
www.finnische-handelsgilde.de/fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Frankfurtin suomalais-saksalainen kauppakilta
Päivi Borre, [email protected]
www.handelsgilde.net(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Hampurin suomalais-saksalainen kauppakilta
Marianne Sinemus-Ammermann, [email protected]
Reina Waissi, [email protected]
www.fdhg-hamburg.de(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Hannoverin suomalais-saksalainen kauppakilta
Katariina Rohrbach, Ulrich Petersen, Hannele Zilm-Schulz
[email protected]
www.fdhg-hannover.de(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Münchenin suomalais-saksalainen kauppakilta
Päivi Graefe, [email protected]
www.handelsgildemünchen.de(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Suomalais-saksalainen kauppakilta Nordrhein-Westfalenissa
Pekka Stuckert, [email protected]
Timo Karsten, [email protected]

BusinessOulu

BusinessOulu tukee  Oulun alueen yritysten kansainvälistymistä ja investointiprojekteja sekä Suomessa että ulkomailla. BusinessOulun saksalaiset verkostot mahdollistavat hyvän pohjan suomalaisten ja saksalaisten yritysten väliselle yhteistyölle. BusinessOulun Saksan toimisto sijaitsee Ulmissa.

BusinessOulun palvelut yrityksille:

  • Kontaktien luominen Oulun alueen yrityksiin

  • Suomalaisyritysten kanssa tehtävien projektien ja edistysmahdollisuuksien tukeminen

  • Poliittisten ja kaupallisten delegaatiovierailujen järjestäminen

  • Messu- ja konferenssijärjestelyt oululaisyrityksille Saksassa

Nico Rahm

Puh: +49 173 897 6270
[email protected]

www.businessoulu.com(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen kunniakonsulit Saksassa

Kunniakonsuli edistää osaltaan Suomen ja alueensa kaupallis-taloudellisia ja kulttuurisuhteita yhteistyössä suurlähetystön kanssa ja osallistuu Suomen maakuvan vahvistamiseen. Kunniakonsuli auttaa tarvittaessa, resurssiensa mukaisesti pulaan joutuneita Suomen kansalaisia. Kunniakonsuli voi myös tehdä joitakin notaaritoimituksia, mm. vahvistaa asiakirjojen jäljennöksiä tai antaa elossaolotodistuksen.

Kunniakonsulaattien yhteystiedot

 

Lisätietoa

Team Finland -verkkosivut(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland Facebookissa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland Twitterissä(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Team Finland YouTubessa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)