Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset/perhekirjaotteet Saksasta

Saksalaiset rekisteriviranomaiset (Standesämter) eivät 1.1.2009 alkaen ole antaneet otteita perhekirjasta. Saatavilla on ainoastaan syntymä-, avioliitto-, elämänkumppanuus- ja kuolintodistuksia tai oikeaksi todistettuja otteita. Saksan kuntien ja kaupunkien rekisteriviranomaisten (Standesamt) yhteystiedot ovat esimerkiksi paikkakunnan kotisivuilla. Kyselyn kieli on saksa. Kysely tulee osoittaa sen kunnan tai kaupungin rekisteriviranomaisille (Standesamt), jonka alueella henkilön oletetaan asuvan. Jos kyse on suuremmasta kaupungista, tulisi tietää henkilön osoite tai ainakin kaupunginosa, jotta kysely menisi oikean viranomaisen osoitteeseen. Rekisteritieto on maksullista ja hinta vaihtelee osavaltioittain.

Joissain tapauksissa viranomaisten vastauksen saamiseen saattaa kulua useita kuukausia. Ulkoministeriö Helsingissä ottaa vastaan maksullisia toimeksiantoja vain hyvin perustelluissa tapauksissa.

Osoitetiedustelut Saksassa

Ulkomaiset yksityishenkilöt tai ulkomaiset viralliset tahot voivat saada suoraan Saksan viranomaisilta perusrekisteritietoja (einfache Melderegisterauskunft). Kysely tulee osoittaa sen kunnan tai kaupungin rekisteriviranomaisille (Bürgeramt), jonka alueella henkilön oletetaan asuvan. Jos kyse on suuremmasta kaupungista, tulisi tietää henkilön osoite tai ainakin kaupunginosa, jotta kysely menisi oikean viranomaisen osoitteeseen.

Asianosainen voi pyytää tietoja Saksan henkilötietorekisteristä myös edustajansa välityksellä. Edustajalla pitää olla valtakirja, joka tulee esittää viranomaiselle (myös) saksaksi. Saksan kuntien ja kaupunkien rekisteriviranomaisten (Bürgeramt) yhteystiedot ovat esimerkiksi paikkakunnan kotisivuilla. Kyselyn kieli on saksa. Rekisteritieto on maksullista ja hinta vaihtelee osavaltioittain.

 

Edustustot hoitavat toukokuun alusta lukien osoite-  ja virkatodistuksia koskevia toimeksiantoja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)