Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Saksassa ei ole keskitettyä henkilö- tai osoitetietojärjestelmää. Saksa jakautuu 16 eri osavaltioon ja hallinnolliset käytännöt sekä viranomaisten yhteystiedot vaihtelevat osavaltioittain.

Virkatodistukset/perhekirjaotteet Saksasta

Saksalaiset rekisteriviranomaiset (Standesämter) eivät 1.1.2009 alkaen ole antaneet otteita perhekirjarekisteristä (Familienbuch). Saatavilla on ainoastaan syntymä-, avioliitto-, elämänkumppanuus- ja kuolintodistuksia tai oikeaksi todistettuja otteita. Saksan kuntien ja kaupunkien rekisteriviranomaisten (Standesamt) yhteystiedot ovat esimerkiksi paikkakunnan kotisivuilla. Kyselyn kieli on saksa. Kysely tulee osoittaa sen kunnan tai kaupungin rekisteriviranomaisille, jonka alueella henkilön oletetaan asuvan. Jos kyse on suuremmasta kaupungista, jossa toimii useita rekisteriviranomaisia, tulee kysely ohjata sen alueen tai kaupunginosan viranomaisille, jossa henkilön oletetaan asuvan. Rekisteritieto on maksullista ja hinta vaihtelee osavaltioittain.

Tarvittaessa on mahdollista kääntyä paikallisen asianajajan puoleen, jollaista voi etsiä kokoamaltamme listalta.

Joissain tapauksissa viranomaisten vastauksen saamiseen saattaa kulua useita kuukausia.

Osoitetiedustelut Saksassa

Ulkomaiset yksityishenkilöt tai ulkomaiset viralliset tahot voivat saada suoraan Saksan viranomaisilta perusrekisteritietoja (einfache Melderegisterauskunft). Kysely tulee osoittaa sen kunnan tai kaupungin rekisteriviranomaisille (Bürgeramt), jonka alueella henkilön oletetaan asuvan. Jos kyse on suuremmasta kaupungista, jossa toimii useita rekisteriviranomaisia (Standesämter), tulee kysely ohjata sen alueen tai kaupunginosan viranomaisille, jossa henkilön oletetaan asuvan.

Asianosainen voi pyytää tietoja Saksan henkilötietorekisteristä myös edustajansa välityksellä. Tarvittaessa edustajaa voi etsiä suomenkieliset asianajajat -listalta. Edustajalla pitää olla valtakirja, joka tulee esittää viranomaiselle saksaksi. Saksan kuntien ja kaupunkien rekisteriviranomaisten (Bürgeramt) yhteystiedot ovat esimerkiksi paikkakunnan kotisivuilla. Kyselyn kieli on saksa. Rekisteritieto on maksullista ja hinta vaihtelee osavaltioittain.

Sukuselvitykset Saksassa

Saksasta ei ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaisia todistuksia, joista kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla. Tulosta estekirje (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).