Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen edustustossa

Edustustossa voidaan todistaa yksityisen henkilön allekirjoitus oikeaksi, jos asianomainen henkilö tunnetaan tai jos tämä asianmukaisesti todistaa henkilöllisyytensä.

Ellei asianomainen kirjoita nimeään edustustossa, on hänen henkilökohtaisesti myönnettävä se omakseen. 

Notaaritoimitusten saaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä, voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen ja alkuperäisten asiakirjojen esittämistä.

Asiakkaan tulee tuoda mukanaan edustustoon alkuperäiset asiakirjat ja huolehtia myös itse niiden lähettämisestä Suomeen.