Kansalaisuus

Lapsen kansalaisuus

Lapsi on Suomen kansalainen, jos lapsen syntymähetkellä

 • hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai

 • hänen isänsä on Suomen kansalainen, äiti on ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja vain isä on Suomen kansalainen lapsen syntymähetkellä, tulee isyys vahvistaa ensin lapsen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti. Sen jälkeen lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Voit jättää kansalaisuusilmoituksen Maahanmuuttovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) Suomessa tai ulkomailla Suomen edustustoon/kunniakonsulaattiin. Voit panna ilmoituksen vireille ainoastaan, jos olet lapsen virallinen huoltaja tai edunvalvoja. Jätä ilmoitus henkilökohtaisesti. Sekä huoltajan/edunvalvojan että lapsen on oltava paikalla ilmoitusta jätettäessä.

Muista myös ilmoittaa lapsen syntymästä Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lomake: ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta (pdf)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kansalaisuuden saaminen ilmoituksella tai hakemuksesta

Maahanmuuttovirasto voi myöntää Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta tai hakemuksesta. Jos asut ulkomailla, voit jättää ilmoituksen lapsesta tai adoptiolapsesta, ilmoituksen kansalaisuuden takaisin saamiseksi tai hakemuksen Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi Suomen edustustoon tai kunniakonsulaattiin.

Jätä ilmoitus tai hakemus aina henkilökohtaisesti. Maahanmuuttovirasto voi ottaa asian käsittelyyn vasta kun olet maksanut käsittelymaksun.

Tarkempia tietoja kansalaisuusasioista, lainsäädännöstä, käsittelymaksuista ja lomakkeista löydät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen yli 22-vuotiaana

Jos olet sekä Suomen että jonkin toisen valtion kansalainen, saatat menettää Suomen kansalaisuuden automaattisesti 22-vuotiaana. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa sinulle kansalaisuuden menettämisen uhasta, jos osoitetietosi on ajan tasalla väestötietojärjestelmässä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Voit säilyttää Suomen kansalaisuuden, jos sinulla on riittävä yhteys Suomeen. 

Lue ohjeet Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja lisää aiheesta Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).
Lomake: Ilmoitus Suomen kansalaisuuden säilyttämiseksi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Ilmoituslomakkeen voi täyttää ja lähettää netissä Digi- ja väestötietovirastolle ilman vahvaa tunnistautumista.

Edustusto voi välittää ilmoituksesi kansalaisuuden säilyttämisestä Digi- ja väestötietovirastolle. Ilmoituksen välittäminen on maksuton palvelu.

Monikansalaisuus

Jos olet monen maan kansalainen, sinun on itse otettava selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on toisessa kotimaassasi. Suomen ulkomailla oleva edustusto voi palvella ainoastaan Suomen kansalaisuutta koskevissa asioissa.

Kun monikansalaisena oleskelet toisessa kotimaassasi, sinua kohdellaan paikallisten lakien mukaisesti kyseisen maan kansalaisena. Tällaisessa tilanteessa Suomen ulkoministeriön mahdollisuudet antaa konsuliapua ovat yleensä varsin rajoitetut.

Sekä Suomi että Ruotsi hyväksyvät monikansalaisuuden. Suomen kansalainen, joka saa tai on saanut Ruotsin kansalaisuuden 1.6.2003 tai sen jälkeen ei menetä Suomen kansalaisuuttaan Ruotsin kansalaisuuden saadessaan.

Mikäli olet hakemassa jonkin muun maan kuin Ruotsin kansalaisuutta, tarkista ao. maan viranomaisilta, miten maan kansalaisuuslaki suhtautuu monikansalaisuuteen.

Monikansalaisella voi olla kahden (tai useamman) eri maan passi, mutta vaikeuksien välttämiseksi suositellaan yhden matkan aikana käytettäväksi vain yhtä passia

Entinen Suomen kansalainen

Entisenä Suomen kansalaisena voit saada Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Voit jättää ilmoituksen joko sähköisenä ja paperisena ja sinun tulee käydä tunnistautumassa joko edustustossa tai kunniakonsulin luona.
Tarkemmat ohjeet: 
Kansalaisuusilmoitus – sähköinen hakemus (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)
Kansalaisuusilmoitus – paperilomake (PDF).

Lapsen kansalaisuus, äiti Suomen kansalainen

Suomalaisen äidin lapsi saa Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä lapsia).

Vanhempien tulee itse hoitaa lapsen rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään. Rekisteröinti tapahtuu lähettämällä Skatteverketistä hankittu virkatodistus lapsesta Digi- ja väestötietoviraston Seinäjoen yksikköön (avautuu uuteen ikkunaan). Virkatodistuksesta tulee käydä ilmi lapsen vanhempien henkilötiedot. Mikäli lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, tulee virkatodistuksen liitteeksi pyytää ns. relationsbild 6471, josta näkyy isyydentunnustamispäivämäärä sekä päivä, josta lukien myös isä on huoltaja.

Lapsen kansalaisuus, isä Suomen kansalainen

Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, mikäli isä on lapsen syntyessä naimisissa lapsen äidin kanssa.

Vanhempien tulee itse hoitaa lapsen rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään. Rekisteröinti tapahtuu lähettämällä Skatteverketistä hankittu virkatodistus lapsesta Digi- ja väestötietoviraston Seinäjoen yksikköön (avautuu uuteen ikkunaan). Virkatodistuksesta tulee käydä ilmi lapsen vanhempien henkilötiedot. Mukaan on hyvä liittää myös isän virkatodistus, josta näkyy avioliiton solmimispäivämäärä.

Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella. Tarkemmat ohjeet: Kansalaisuusilmoituksen vireillepano-ohjeet (isä Suomen kansalainen) PDF (avautuu uuteen ikkunaan)

Mikäli ilmoitusta ei tehdä ja vanhemmat menevät myöhemmin naimisiin, saa alaikäinen lapsi Suomen kansalaisuuden tietyin edellytyksin vanhempien avioliitonsolmimispäivämäärästä lukien.

Vapautuminen Suomen kansalaisuudesta

Suomen kansalaisuudesta voi vapautua hakemuksesta. Hae vapautumista Suomen kansalaisuudesta Maahanmuuttoviraston(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) lomakkeella KAN_3.  Hakemus jätetään henkilökohtaisesti Suomen suurlähetystöön Tukholmassa, kunniapääkonsulaatissa tai kunniakonsulaatissa tai Suomessa poliisilla.

Käsittelymaksu maksetaan suurlähetystössä asioitaessa kortilla paikan päällä, kunnia- tai kunniapääkonsulaatissa asioitaessa etukäteen suurlähetystön tilille. Hakemukseen liitetään kuitti maksusta.

Ota mukaasi henkilötodistus, sillä henkilöllisyytesi tarkistetaan, kun jätät hakemuksen.

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen 18–22-vuotiaana

Jos olet sekä Suomen että jonkin toisen valtion kansalainen, saatat menettää Suomen kansalaisuuden automaattisesti 22-vuotiaana. Riittävä yhteys Suomeen takaa Suomen kansalaisuutesi säilymisen. Yhteytesi Suomeen on riittävä, jos

 • olet syntynyt Suomessa ja kotikuntasi on Suomessa, kun täytät 22 vuotta tai

 • olet asunut Suomessa tai muussa Pohjoismaassa (Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska) yhteensä seitsemän vuotta ennen kuin täytät 22 vuotta tai

 • olet 18–21-vuotiaana:

  • hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin tai

  • suorittanut tai parhaillaan suoritat Suomessa varusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai

  • saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta tai

  • ilmoittanut Suomen suurlähetystölle ulkomailla tai maistraatille Suomessa, että haluat säilyttää kansalaisuutesi. Et voi tehdä ilmoitusta kunniakonsulaatille tai Maahanmuuttovirastolle. Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se tulee tehdä kirjallisena.

Asevelvollisuus ja kaksoiskansalaisuus

Ruotsissa asuva kaksoiskansalainen, jolla on Suomen ja Ruotsin kansalaisuus, on asevelvollinen vain asuinvaltiossaan asevelvollisuuden ja kansalaisuuden välisestä suhteesta tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen (SopS44/1968) mukaisesti. Kaksoiskansalaisella on kuitenkin aina halutessaan mahdollisuus suorittaa asevelvollisuus missä tahansa kansallisuusvaltiossaan tai myös kaikissa kansallisuusvaltioissaan. Asevelvollisikäisen kaksoiskansalaisen velvollisuutena on pitää Suomen väestörekisteritiedot kansalaisuuksien ja osoitteiden osalta ajan tasalla.

Omien tietojen tarkastus Suomen väestötietojärjestelmästä ml. kansalaisuus

Henkilötietojen tarkistus (kerran vuodessa ilmainen Suomen kansalaisille)

Ohjeita ulkosuomalaisten henkilötietojen välittämiseen väestötietojärjestelmään Digi- ja väestötietoviraston verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Vaihtoehdot:

 1. Väestörekisterikeskuksen maksuttomassa sähköisessä palvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.). Voit tarkastaa tietoja, joita sinusta on talletettu väestötietojärjestelmään ja ilmoittaa myös joidenkin tietojen muutoksia. Tunnistautumista varten tarvitset joko sirullisen henkilökortin ja tietokoneeseesi kortinlukijan tai suomalaiset verkkopankkitunnukset.
 2. Jos sinulla ei ole sähköisen tunnistamisen välineitä käytössäsi, voit  tarkastaa tietosi käymällä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston paikallisyksikössä (Linkki toiselle web-sivustolle.)tai pyytämällä tarkastuksen kirjallisesti lomakkeella(Linkki toiselle web-sivustolle.). Täytä ja tulosta lomake ja lähetä se kirjeitse osoitteeseen DVV/Seinäjoki, PL 168, FI – 60101 SEINÄJOKI, FINLAND. Vaihtoehtoisesti voit skannata tai ottaa täytetystä lomakkeesta kuvan, ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai turvaviestinä  https://turvaviesti.dvv.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.). Mikäli havaitset tiedoissasi oikaisutarpeita, ota ystävällisesti yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon puhelimitse +358 295 536 220.

Ruotsin kansalaisuus

Tietoa Ruotsin kansalaisuuden saamisesta ilmoitusmenettelyllä saat oman asuinalueesi lääninhallitukselta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).