Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Lapsen syntymästä ilmoittaminen Ruotsissa

Ruotsin verovirasto lähettää automaattisesti tiedon Suomen Tukholman-suurlähetystöön Ruotsissa syntyneistä Suomen kansalaisista, josta ne toimitetaan Suomeen väestökirjanpitäjälle (Digi- ja väestötietovirasto). Huomaa, että tietoja kaksoiskansalaisten syntymästä ei lähetetä suurlähetystöön automaattisesti, koska kaksoiskansalaiset merkitään Ruotsin väestökirjanpidossa ainoastaan Ruotsin kansalaiseksi. Tämän vuoksi, jos lapsi saa syntymästään sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuuden,  lapsen vanhemmat toimittavat itse lapsen tiedot Suomeen maistraattiin.

Tilaa Ruotsin verovirastosta (Skatteverket)  virkatodistus (personbevis) lapsesta sekä lisäksi liitteeksi relationsbild 6471. Lähetä virkatodistus liitteineen suoraan postitse Pietarsaaren yhteysmaistraattiin, yhteystiedot Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla. Mukaan on hyvä liittää myös virkatodistus lapsen isästä, josta näkyy sekä aviopuolison että avioliiton solmimispäivämäärä. Ruotsin välillä virkatodistukset kelpaavat sellaisenaan, niitä ei tarvitse käännättää. Riittää, että virkatodistuksessa on veroviraston virkailijan allekirjoitus ja leima.

Ruotsissa syntyneen suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, mikäli isä on lapsen syntyessä avioliitossa lapsen äidin kanssa.

Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, mikäli lapsi syntyy ulkomailla avioliiton ulkopuolella. Tarkemmat ohjeet Kansalaisuusilmoituksen vireillepano-ohjeet (isä Suomen kansalainen) PDF

Mikäli ilmoitusta ei tehdä ja vanhemmat solmivat myöhemmin avioliiton keskenään, saa alaikäinen lapsi Suomen kansalaisuuden tietyin edellytyksin vanhempien avioliitonsolmimispäivämäärästä lukien.

Lisätietoja antaa Digi- ja väestötietovirasto.