Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lapsen syntymästä ilmoittaminen Ruotsissa

Ruotsin verovirasto lähettää automaattisesti tiedon Ruotsissa syntyneistä Suomen kansalaisista Suomeen väestökirjanpitäjälle (Digi- ja väestötietovirasto)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Poikkeuksena kaksoiskansalaiset, joiden osalta tietoja ei lähetetä, sillä heidät merkitään Ruotsin väestökirjanpidossa ainoastaan Ruotsin kansalaiseksi. Tämän vuoksi, jos lapsi saa syntymästään sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuuden, lapsen vanhemmat toimittavat itse lapsen tiedot Suomeen.

Tilaa Ruotsin verovirastosta (Skatteverket) virkatodistus (personbevis) lapsesta sekä lisäksi liitteeksi relationsbild 6471. Lähetä virkatodistus liitteineen suoraan postitse Digi- ja väestötietovirastoon osoitteeseen PL 1003, 00531 Helsinki, Finland. Mukaan on hyvä liittää myös virkatodistus lapsen isästä, josta näkyy sekä aviopuolison että avioliiton solmimispäivämäärä. Ruotsin ja Suomen välillä virkatodistukset kelpaavat sellaisenaan, niitä ei tarvitse käännättää. Riittää, että virkatodistuksessa on veroviraston virkailijan allekirjoitus ja leima.

Ruotsissa syntyneen suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, mikäli isä on lapsen syntyessä avioliitossa lapsen äidin kanssa.

Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), mikäli lapsi syntyy ulkomailla avioliiton ulkopuolella. Mikäli ilmoitusta ei tehdä ja vanhemmat solmivat myöhemmin avioliiton keskenään, saa alaikäinen lapsi Suomen kansalaisuuden tietyin edellytyksin vanhempien avioliitonsolmimispäivämäärästä lukien.

Myös ulkomailla syntynyt lapsi, jolla on kaksi äitiä ja joista ainoastaan ei-synnyttäneellä äidillä on Suomen kansalaisuus, saa ilmoituksesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) Suomen kansalaisuuden.

Tarkemmat ohjeet Kansalaisuusilmoituksen vireillepano-ohjeet (isä tai ei-synnyttänyt äiti Suomen kansalainen) PDF (avautuu uuteen ikkunaan).

Mikäli ilmoitusta ei tehdä ja vanhemmat solmivat myöhemmin avioliiton keskenään, saa alaikäinen lapsi Suomen kansalaisuuden tietyin edellytyksin vanhempien avioliitonsolmimispäivämäärästä lukien.

Lisätietoja antaa Digi- ja väestötietovirasto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).