Alaikäisen passi tai henkilökortti

Lasta ei voi merkitä vanhempien passiin. Kaikenikäisten lasten tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia tai henkilökorttia.

Huoltajien suostumus

Alaikäiselle myönnetään passi tai henkilökortti pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.

Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Sen voi esittää myös kirjallisesti, jos se on riittävän yksilöity:

  • Ketä tai keitä suostumus koskee (koko nimi ja syntymäaika)
  • Antajan koko nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja allekirjoitus
  • Kielellä jota virkailija ymmärtää (esimerkiksi suomi, ruotsi, englanti)
  • Voimassaoloaikaa tai -aluetta koskevat rajoitukset on mainittava

Alle 15-vuotialla hakijalla ainakin toisen huoltajan on oltava paikalla. Huoltajaa voidaan pyytää esittämään passi tai henkilökortti osana lapsen tunnistamista.

Lapsen tietojen rekisteröinti

Huomioithan, että alaikäisen tiedot tulee olla rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmässä ja nimitiedot sekä huoltajien tiedot päivitetty. Ohjeet tietojen tarkastukseen löydät Digi- ja väestöviraston websivustolta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Alaikäisellä tulee olla mukana virkatodistus (personbevis), josta käy alaikäisen omien tietojen lisäksi huoltajien nimet ja henkilötunnukset. Tilaa virkatodistus Ruotsin verotoimistosta puhelimitse, puh. 0771-567 567.

Huoltajien suostumus -lomake

Jos molemmat huoltajat eivät ole lapsen mukana passia haettaessa, täytyy toiselta huoltajalta esittää kirjallisesti riittävän yksilöity ja allekirjoitettu erillinen suostumus. Tästä voita ladata ja tulostaa Huoltajan suostumus (avautuu uuteen ikkunaan) -lomakkeen (Word).