Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä edustustossa

Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä voi olla selostus asiakirjan sisällöstä sellaisenaan tai osittain taikka ote asiakirjasta. Todistus koskee vain asiakirjan sisältöä. Sen sijaan todistusta asiakirjan muodon oikeellisuudesta tai sen pätevyydestä ei ole mahdollista antaa.

Todistus on palveluhinnaston (avautuu uuteen ikkunaan) mukaisesti maksullinen notaaritoimitus ja sitä varten sinun on käytävä henkilökohtaisesti edustustossa.