Unga – lär er språk!

På vissa orter i Finland kan det svenska språket ibland upplevas som en obligatorisk plåga som man inte kommer undan. Så var fallet exempelvis för mig då jag under min högstadietid i östra Finland kämpade igenom de obligatoriska studierna i det andra inhemska språket.


 

Den negativa inställningen var förmodligen ett resultat av den allmänt rådande atmosfären men hade också att göra med att svenskan inte hade en lika stark ställning i den delen av landet som till exempel i de mer västligare kommunerna. Om jag då hade vetat att jag senare i livet skulle komma att bo och jobba i Sverige hade min åsikt om att studera svenska garanterat varit en annan.

I februari besöktes ambassaden av föreningen Språkambassadörerna, en förening som med sin verksamhet strävar till att motivera studerande i Finland att lära sig både finska och svenska. Rent praktiskt går det ut på att de sammanlagt 160 språkambassadörerna besöker olika skolor i Finland för att prata om studier i det svenska språket med uppmuntrande ton. Genom att berätta om sina personliga erfarenheter lyfter de dels fram nyttan av lära sig det andra inhemska språket men även de möjligheter som språkinlärning överlag öppnar upp för.

Språkambassadörerna gör ett viktigt jobb även i Sverige. Här jobbar i sin tur 20 svenska språkambassadörer, som baserat på sina egna erfarenheter, vill öka kunskapen om svenskspråkiga utbildningsmöjligheter i Finland. Med i projektet finns också åtta högskolor som erbjuder undervisning på svenska i Finland, och budskapet om ett tvåspråkigt Finland förs på olika sätt fram till svenskspråkiga studerande. Genom att göra så strävar språkambassadörerna även till att bidra till en positivare Finlandsbild i Sverige.

Språkambassadörernas verksamhet började officiellt i september 2018 och fram till 2021 hade de besökt över 900 lektioner i över 220 skolor. Efter detta har efterfrågan bara vuxit och det förvånar mig inte.

När jag själv tänker tillbaka på min skoltid blir jag blir jag väldigt glad över att höra att det finns aktörer som Språkambassadörerna. Under min skolgång i östra Finland började jag studera ryska redan i lågstadiet och för mig – eller mina föräldrar – fanns det på den tiden inte på kartan att jag istället skulle ha påbörjat studier i svenska. 

Man kan lugnt konstatera, att jag och (garanterat många av mina vänner) skulle ha haft nytta av ett besök av Språkambassadörerna eller någon annan motsvarande aktör. Som tur tog jag ändå de obligatoriska studierna i svenska seriöst och idag klarar jag av att jobba på svenska. Jag har haft stor nytta av mina kunskaper i svenska och det kommer jag även att ha i framtiden. Språkstudier och all verksamhet som uppmuntrar till det är oerhört viktigt.

Det har sagts förr och det bör sägas igen – unga, lär er språk.

Högskolepraktikant Veera Valta

Veera jobbar som praktikant på ambassaden under våren 2023.