Coronavirusnyheter i Sverige

Coronavirusnyheter i Sverige

Sverige har den 31.5. upphävt inreserestriktionerna från de nordiska länderna. Regeringen har presenterat en plan för avveckling av restriktioner i landet.

Anvisningar för inresande

Sverige har den 31.5. upphävt inreserestriktionerna från de nordiska länderna. Vid inresa till Sverige från ett nordiskt land behöver man inte längre uppvisa ett negativt coronatest.

För att få resa in till Sverige från övriga länder inom EES krävs dock även fortsättningsvis ett negativt covid-19-test. Det negativa covid-19-testet får inte vara äldre än 48 timmar. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Inreserestriktionerna för resor till Sverige från länder inom EES har förlängts till den 30 juni 2021.

Förlängningen av inreseförbudet till Sverige för resor från länder utanför EU/EES gäller till och med den 31 augusti 2021.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer födda 2014 eller tidigare bör testa sig för covid-19 i samband med inresa och testa sig igen fem dagar efter ankomst. Resenärer bör också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar.

Utrikesministeriet har förlängt avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet. Beslutet gäller till och med den 1 juli 2021.

Mer information:

PolisenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

RegeringskanslietLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

FolkhälsomyndighetenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Inre gränskontroller kan utföras både vid inresa till och utresa från Sverige. Svenska polisens rekommendation är att alltid ha med sig pass eller ett nationellt ID-kort. För nordiska medborgare räcker det med körkort. Vid behov ska du dock kunna styrka ditt medborgarskap.

Mer information:

Polisen Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Regeringskansliet Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) 

En lista på länder som Sveriges utrikesdepartement avråder från att resa till från Sverige finns på UD:s webbplatsLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster).

Transporter

Symtomfria personer får resa fritt inom landet.

Krisinformation.seLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)  

Undvik att resa med kollektivtrafiken ifall det inte är nödvändigt. Undvik också folkmassor och köer. Antalet avgångar inom kollektivtrafiken och antalet passagerare har begränsats. Folkhälsomyndigheten rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid på vardagar.

Antalet passagerare på färdmedel i långväga kollektivtrafik ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser. 

Mer information:

Krisinformation.seLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) 

RegeringskanslietLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Upp till 50 personer kan delta i allmänna sammankomster så som gudstjänster, fotbollsmatcher och teaterföreställningar  om deltagarna anvisas en sittplats. Utan egen sittplats får högst åtta personer delta. Det är även möjligt att besöka exempelvis nöjesparker, men kravet på smittskyddsåtgärder ligger kvar för verksamhetsutövaren. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt att undvika fester, middagar och andra privata sociala träffar där fler än åtta personer utanför ens mindre krets deltar. 

Mer information:

Polisen Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Personer som känner sig sjuka uppmanas till karantän. I en sådan situation bör man hålla sig hemma mellan 7 och 21 dagar beroende på om man har ett bekräftat fall av covid-19, hur allvarliga symtom man har och hur tät kontakt man har med personer som ingår i riskgrupper. Också vuxna som bor med någon som har covid-19 är rekommenderade att stanna hemma i sju dagar även om de inte själva har symtom. Den allmänna rekommendationen är att hålla två meters avstånd till andra människor.

Mer information:

Vårdguiden 1177.seLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) 

Hälsa

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att stoppa spridningen av covid-19-viruset är: Stanna hemma ifall du är sjuk. Tvätta händerna ofta och använd en alkoholbaserad handdesinfektion om du inte kan tvätta händerna. Nys och hosta i armvecket. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun. Håll 1–2 meters avstånd till andra människor. Speciellt personer som ingår i riskgrupper uppmanas att undvika sociala kontakter.

Aktuell information gällande kravet att bära ansiktsmask på flyg till Sverige bör kontrolleras på flygbolagens webbsida. Det finns ingen allmän rekommendation för att använda ansiktsmask förutom att myndigheterna rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid på vardagar. I Stockholm rekommenderas munskydd dygnet runt i kollektivtrafiken. Munskydd rekommenderas även i inomhusmiljöer och vid behov dessutom på arbetsplatser. 

Mer information:

Krisinformation.seLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) 

Vårdsystemet har inom vissa regioner försatts i beredskapsläge och icke-akuta vårdingrepp flyttas till senare tidpunkter. Situationen inom sjukvården är enligt myndigheterna stabil trots den ökade belastningen.

Medborgare från andra nordiska länder som tillfälligt vistas i Sverige får läkarvård vid behov, såsom personer bosatta i landet. Alla resenärer rekommenderas att ha med sig ett europeiskt sjukvårdskort, vilket går att beställa gratis från Folkpensionsanstalten.

Service

Sveriges regering har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige kan upphävas. Restriktionerna upphävs stegvis från och med den 1 juni 2021, då till exempel restaurangers öppettider förlängs till 22:30.

Restauranger, barer, kaféer och nattklubbar tillåter endast bordsservering och har begränsat antalet bordsplatser. Trängsel och köbildning får ej förekomma. Maxantalet i ett sällskap på restaurang begränsas till fyra personer från och med den 24 december 2020. 

Mer information:

Folkhälsomyndigheten Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

FolkhälsomyndighetenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

RegeringskanslietLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Tillfällig pandemilag

En tillfällig pandemilag trädde i kraft den 10 januari 2021. Antalet personer som får visats i inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt butiker begränsas, så att varje besökare ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Lokaler för privata tillställningar, så som fest- och föreningslokaler, omfattas nu också av regeln om högst åtta personer. Vid behöv möjliggör lagen också för nedstängningar av till exempel köpcenter.

Den tillfälliga lagen gäller till utgången av september 2021.

Mer information:

RegeringskanslietLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Nationella råd

Istället för regionella råd gäller från och med den 14 december skärpta nationella råd. Enligt regeringen väntas alla att följa rekommendationen om att inte träffas i grupper större än 8 personer, även i privata sammanhang som inte kan regleras enligt lag. Resor har inte förbjudits, men enligt råden bör man undvika kontakt med nya människor samt undvika att använda kollektivtransporten. Rådet är också att fortsatt undvika besök i affärer och köpcentrum.

Mer information:

Krisinformation.seLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Sanktioner för de som bryter mot begränsningarna

De flesta av begränsningarna har lagts fram i form av rekommendationer och i informerande syfte. Egentliga förbud är inresa från annat än EES-land och Schweiz och allmänna sammankomster för mer än 8 personer. 

Den som i egenskap av anordnare bryter mot förbudsförordningen och ordningslagen kan straffas för det. Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader. 

Riksåklagaren har beslutat att polisen ska kunna dela ut böter på 2 000 kronor till den som bryter mot vissa regler i den nya pandemilagen, till exempel genom att samlas i ett för stort antal. Även ungdomar som är 1518 år kan straffas.

Mer information:

Krisinformation.seLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) 

Polisen Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Regeringen Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Ambassadens kundtjänst

Ambassadens telefonväxel och konsulatets kundtjänst är överbelastade. Innan du tar kontakt med oss vänligen läs informationen på vår webbplats och våra kanaler i sociala medier, samt informationen på utrikesministeriets webbplats. Där har vi listat svaren på de vanligast förekommande frågorna.

Ta i första hand kontakt med konsulatet via e-post: [email protected]. Vid brådskande ärenden kan du ringa konsulatet på +46 8 676 6700 – öppettiderna är måndag – fredag klockan 9–12.

På grund av det rådande undantagstillståndet orsakat av coronaviruset tar vi endast emot kundbesök med tidsbokning. Tider kan bokas på ambassadens webbsida. Tidsbokningar tas ej emot via telefon.

Personer som har ett brådskande behov av nytt pass eller ID-kort ombeds att på förväg läsa instruktionerna på ambassadens webbplats och att till kundbesöket ha med sig ett giltigt personbevis från Skatteverket.

Finland, likt andra Schengenländer, har på grund av coronaviruset tillfälligt stoppat behandlingen av visumansökningar på sina beskickningar. Detta gäller tills vidare sedan den 19 mars.

Finlands ambassad i Stockholm: Kontaktuppgifter, tidsbokning samt öppettider(Öppnar nytt fönster)

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer och personer som redan vistas i landet att göra en reseanmälanLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Ifall du redan gjort en reseanmälan men din vistelse blir längre än planerat bör du ändra slutdatumet i reseanmälan. På så sätt får vi information om att du fortfarande befinner dig i landet och kan kontakta dig med information och förfrågningar. Ifall du registrerat dig i tjänsten kan du uppdatera slutdatumet själv. Om inte, ombeds du att göra en ny reseanmälan.

Om du inte har något slutdatum i din reseanmälan eller om du återvänder tidigare ska du radera din reseanmälan. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig kan du skicka en begäran om att radera din reseanmälan per e-post till [email protected] Vi ber dig uppmärksamma att tjänsten för att ändra och radera reseanmälningar stundtals kan vara överbelastad.