Sanna Immanen utnämnd till pressattaché i Tallinn

Sanna Immanen utnämnd till pressattaché i Tallinn

Utrikesministeriet har utnämnt Sanna Immanen till pressattaché vid Finlands ambassad i Tallinn för en treårsperiod från och med den 1 augusti 2020.

Sanna Immanen. Foto: Toomas Dettenborn

Sanna Immanen är för närvarande verksamhetsledare för Eesti Instituut i Finland. Tidigare har hon bland annat arbetat som verksamhetsledare för Finlands Estlands-föreningars förbund (Suomen Viro-yhdistysten liitto), som lärare vid Helsingfors universitet och som Finlands representant vid universitetet i Tarto. Immanen har även arbetat länge som översättare och innehållsproducent.

Immanen har en mångsidig arbetserfarenhet, kännedom om Estland, omfattande nätverk, erfarenhet av kommunikation och teamarbete, det vill säga allt det kunnande som krävs för detta uppdrag.

Pressattachéns uppgift är att genom kommunikation, kultur och olika former av påverkansarbete främja Finlands målsättningar och Finlandsbilden bland centrala målgrupper i Estland. Syftet är att göra Finland till en intressant samarbetspartner inom olika branscher.

Pressattachén ska därtill upprätthålla goda relationer till estniska medier och utländska korrespondenter i landet. Pressattachén samarbetar också med Finlandsinstitutet i Estland.

Ytterligare information: Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef, tfn 050 4010 380, Hannu Heinonen, ställföreträdande beskickningschef, Finlands ambassad, Tallinn, tfn +372 5298 237 och Sanna Immanen, tfn 050 340 4466.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]