Gde podneti zahtev za vizu?

Ako je vaša zemlja odredišta Finska, zatražite vizu od najbliže finske ambasade ili centra za vize po preporuci ambasade. Počasni konzuli i konzulati ne mogu izdavati vize.

Dogovoreno je sa nekim zemljama da Finsku može predstavljati druga država Šengena . U takvim slučajevima, zatražite vizu za Finsku od predstavništva te države.

Podnesite zahtev za vizu lično u ambasadi ili centru za vize. Zahtev se ne može poslati e-poštom ili telefaksom.