Llojet e vizave

 • Viza me një hyrje 
  Personi qe ka vizë me një hyrje, lejohet të hyjë në Finlandë një herë dhe të qëndrojë deri në 90 ditë në çdo periudhë 180-ditore. 
 • Viza me dy hyrje 
  Lejon hyrjen dy herë në Finlandë dhe mund të jetë e vlefshme brenda zonës Shengen deri në 90 ditë në çdo periudhë 180-ditore 
 • Viza me shumë hyrje 
  Jepet për disa vizita të njëpasnjëshme në zonën Shengen. Kohëzgjatja e përgjithshme e qëndrimit nuk mund të tejkalojë numrin e ditëve të deklaruara në vizë, do të thotë deri në 90 ditë në një periudhë 180-ditore. Një vizë me shumë hyrje është e vlefshme për maksimum pesë (5) vite. 
 • Vizë tranzite në aeroport 
  Lejon mbajtësin e vizës të kalojë përmes zonës ndërkombëtare të aeroportit gjatë një ndërprerjeje ose ndërrimin midis dy fluturimeve. Hyrja në zonën kombëtare është e ndaluar. Qytetarët e vendeve në vijim kanë nevojë për vizë tranziti: 
  • Afganistani 
  • Bangladeshi 
  • Eritrea 
  • Etiopia 
  • Gana 
  • Iraku 
  • Irani 
  • Republika Demokratike e Kongos 
  • Nigeria 
  • Pakistani 
  • Somalia 
  • Shri Lanka