Leja e qëndrimit për në Finlandë

Nëse dëshironi të qëndroni në Finlandë për një periudhë më të gjatë se tre muaj, keni nevojë për leje qëndrimi. Shtetasit e një shteti anëtar të BE-së, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia ose Zvicra nuk kanë nevojë për leje qëndrimi për të ardhur në Finlandë.

Si të aplikoni për një leje qëndrimi

 1. Ju mund të aplikoni për leje qëndrimi në Finlandë nëse keni një punë atje, një vend studimi ose një anëtar të familjes në Finlandë. Aplikoni për leje qëndrimi para se të vini në Finlandë.
 2. Sipas rregullave të vizave të BE-së, një nga kërkesat për dhënien e një vize Shengen është që personi duhet të largohet nga zona e Shengenit përpara skadimit të vizës. Për këtë arsye, viza nuk mund t'i jepet një personi që ka ardhur në Finlandë për të marrë një leje qëndrimi apo për të pritur vendimin për një çështje pezull që ka të bëjë me lejen e qëndrimit. Kjo vlen edhe për anëtarët e familjes së shtetasve finlandezë
 3. Vetëm ju mund të inicioni aplikimin
 4. Aplikoni për leje qëndrim në formë elektronike në enterfinland.fi (Link to another website.) (Opens New Window)ose në letër në migri(Link to another website.) (Opens New Window)
 5. Zgjidhni formularin e duhur të aplikimit bazuar në arsyen se pse jeni duke ardhur në Finlandë (punë, vend studimi ose anëtar i familjes në Finlandë).
 6. Plotësoni me kujdes aplikacionin për leje qëndrim. Sigurohuni që dokumentet shtesë të janë të sakta.
 7. Pasi ta keni plotësuar aplikacionin, rezervoni një termin në një mision finlandez/ Ambasadë për qëllime të legalizimit. Rezervoni terminin përmes e-mail.
 8. Misioni i huaj finlandez/ Ambasada mund të jetë i vendosur në një shtet tjetër. Ju mund të keni nevojë të dorëzoni aplikimin për vizë në vendin në fjalë.
 9. Shko te misioni/ Ambasada, identifikoni veten tuaj dhe paguani pagesën e kërkuar për aplikimin e lejes së qëndrimit. Kjo pagesë nuk do të rimbursohet edhe nëse ju anuloni aplikimin tuaj apo iu refuzohet leja (merrni një vendim negativ).
 10. Pas kësaj, kërkesa juaj do të transferohet në radhën e përpunimit në Shërbimin finlandez të imigracionit.
 11. Ju mund të ndiqni progresin e aplikimit tuaj në internet online. Juve mund të ju kërkohen informacione shtesë dhe mund të ftoheni për intervistë.v
 12. Përpunimi i aplikimit merr kohë. Ju lutemi të keni durim. Kohët e pritjes zakonisht janë të gjata, por çdo aplikacion do të procedohet.
 13. Ju do të njoftoheni sapo është marrë vendimi
 14. Nëse merrni një vendim pozitiv, kartela e lejes së qëndrimit do t'i dorëzohet misionit/ Ambasadës. Vendimi negativ do të thotë se është konsideruar se nuk keni arsye të mjaftueshme për leje qëndrimi.
 15. Ju mund të merrni më shumë informacion rreth aplikimit për leje qëndrim në faqen e internetit të Shërbimit të Imigracionit të Finlandës migri.fi(Link to another website.) (Opens New Window)

Nëse e humbni kartelën tuaj të lejes së qëndrimit 

Nëse jeni shtetas i vizave dhe humbni kartelën tuaj të lejes së qëndrimit gjatë kohës kur jeni jashtë vendit, edhe nëse leja e qëndrimit ka qenë ende e vlefshme, ju duhet të aplikoni fillimisht për një leje qëndrimi të parë në një mision diplomatik ose konsullor finlandez që të jeni në gjendje të ktheheni në Finlandë. Aplikacionet për të zgjatur validitetin e lejes së qëndrimit nuk mund të parashtrohen në mision/ Ambasadë. Si rregull, viza nuk mund të jepet për këtë qëllim, sepse kërkesa për kthim e përcaktuar në kodin e vizave nuk është plotësuar. 

Një vizë mund të jepet vetëm në situatat e përmendura në kodin e vizave, si në një situatë serioze humanitare - jo për shkak se aplikuesi është në nguti, ka humbur biletën e tij ose nuk mund të paguajë për shembull tarifën e lejes së qëndrimit. Me fjalë të tjera, nëse një mision nuk iu jep vizën, duhet të aplikoni për leje qëndrimi të re për t'u kthyer në Finlandë. 

Leje qëndrimi e skaduar 

Nëse leja juaj e qëndrimit ka skaduar gjatë kohës që keni qenë jashtë vendit, aplikoni për leje qëndrimi të re në një mision diplomatik ose konsullor finlandez. Viza nuk mund të jepet për këtë qëllim, sepse kërkesa për kthim e përcaktuar në kodin e vizave nuk është plotësuar. Një vizë mund të jepet vetëm në situatat e përmendura në kodin e vizave, si në një situatë serioze humanitare - jo për shkak se aplikuesi është në nguti, ka humbur biletën e tij ose nuk mund të paguajë për shembull tarifën e lejes së qëndrimit. 

Nëse një mision nuk mund të japë vizë sipas Kodit të Vizave, ju duhet të aplikoni për leje qëndrimi përpara se të ktheheni në Finlandë.