Uslovi za ulazak

Vaši uslovi ulaska u Finsku ponovno se procjenjuju po dolasku u zemlju. Osim vaše vize, od vas se traži da pokažete  važeči pasoš ili putnu ispravu, dokument o osiguranju za vreme trajanja vašeg boravka i propratna dokumenta.

Morate da dokažete da imate dovoljno sredstava (50 Evra po danu). Sredstva moraju biti dovoljna za vaš boravak i povratak ili nastavak putovanja. Finansijska situacija strane koja poziva može se uzeti u obzir ako pozivalac popuni obrazac ugovora o održavanju i priloži neophodne priloge u vezi sa svojim imovinskim stanjem. Ako imate važeću povratnu kartu, njena vrednost smanjuje iznos sredstava koji morate da imate kod vas.

Ne smete imati zabranu ulaska u šengensko područje. Može vam se zabraniti ulazak u zemlju i ako se smatra da predstavljate opasnost za javni red i sigurnost, javno zdravlje ili odnose Finske s drugim zemljama.

Ulazak vam može biti odbijen ako postoji razlog za sumnju da nameravate da zaradite novac na nezakonit način.

Produženje važnosti vize u Finskoj

Lokalne policijske vlasti mogu produžiti period važenja vize u Finskoj, ako ne možete da napustite Finsku i šengen područje zbog više sile ili humanitarnog razloga.

Odluke o produženju vize donosi policija(Link to another website.) (Отвара се нови прозор).