Ku dhe si të aplikoni për vizë?

Në qoftë së vendi i destinacionit tuaj është Finlanda, ju duhet të aplikoni në Qendrën e Aplikimit të Vizave sipas udhëzimit të misionit më të afërt të Finlandës. Konsujt e nderit dhe konsulatat e nderit nuk japin vizë.

Si të aplikoni për vizë

  1. Plotësoni formularin e aplikacionit për vizë në ueb faqen finlandvisa.fi. Në ueb faqe do të gjeni informacionet rreth dokumenteve, shtojcave dhe fotografisë së pasaportës që i’u nevojiten të dorëzoni për aplikim. Ju mund t’i gjeni dokumentet e kërkuara të aplikacionit për vizë pa u identifikuar (kyqur) në ueb faqen finlandvisa.fi(Link to another website.) (Opens New Window).
  2. Ju mund të plotësoni formatin e aplikacionit në pdf(Link to another website.) (Opens New Window) me dorë (shkrim) apo në kompjuter. Edhe gjatë plotësimit të aplikacionit në pdf, duhet të kontrolloni dokumentet e kërkuara për vizë nw ueb faqen finlandvisa.fi(Link to another website.) (Opens New Window).
  3. Rezervo termin për dorëzim të aplikacionit në Qendrën e Aplikimit të Vizave VFS Global (Link to another website.) (Opens New Window)në vendin tuaj të banimit.
  4. Të gjitha aplikacionet për vizë duhet të dorëzohen fizikisht. Shenjate gishtrinjëve do të merren në të njejtën kohë. Pagesa për vizë do të paguhet për procesimin e aplikacionit (shiko listwn e cmimeve(Link to another website.)). Qendra e Aplikimit të Vizave mund të kërkoje tarifë shtesë për procesimin e aplikacionit ( shiko ueb faqen e Qendrës se Aplikimit të Vizave VFS Global(Link to another website.) (Opens New Window))
  5. Anëtarwt e familjeve st qytetarëve të BE-së të cilët janë të mbuluar nga Direktiva e Lwvizjes së Lirë në BE(Link to another website.) (Opens New Window) mund të dorëzojnë aplikacionin për vizë ose në Qendrën e Aplikimit të Vizave apo në misionin e Finlandës (misionin e jashtëm Finlandez).
  6. Misioni mund të ju ftoj për një intervistë personale për të mësuar rreth qëllimit tuaj të vizitës.

Koha e procesimit të aplikacionit të vizës

Ju duhet të dorëzoni më herët aplikacionin tuaj në Qendrën e Aplikimit të Vizave për Finlandë. Ju mund të dorëzoni aplikacionin jo më shumë se 6 muaj para fillimit të vizitës së synuar. Koha e procesimit të aplikacionit për vizë është 15 ditë.

Koha e procesimit mund të jetë më e gjatë nëse kërkohet një ekzaminim më I detajuar i aplikacionit.