Viza za sezonske radnike

Da bi radili u Finskoj, potrebno je da imate boravišnu dozvolu. Ipak, za sezonski posao vama neće biti potrebna boravišna dozvola već viza.

Od 1.januara 2018. sezonski rad u Finskoj je regulisan zakonom o sezonskom radu koji se bazira na direktivi Evropske Unije u vezi sezonskih radnika. Zakon o sezonskom radu se ne odnosi na branje divljih bobica zato sto za to ne uključuje radni odnos. Branje divljih bobica će nastaviti da se odvija u skladu sa pismom o namerama i postupkom prethodnog odobrenja.

Viza za sezonski rad se podnosi u predstavništvu Finske. Zahtev se ne može podneti u bilo kom drugom predstavništvu neke od zemalja Šengena. Namena vize je isključivo sezonski rad u Finskoj.

Viza se može odobriti za period do 90 dana.

Vreme obrade zahteva je odredjeno viza kodom za procesuiranje sezonskih viza. Dozvola za angažovanje na sezonskim poslovima se izdaje za rad kod jednog ili više imenovanih poslodavaca.

Viza koja se izdaje za sezonski rad, sadrži dodatne informacije “Kausityö” i njen period važnosti počinje na dan početka radnog odnosa.

Više informacija o zahtevima za vize možete pronaći na web sajtu predstavnistva Finske koje vam je najbliže.(Link to another website.) (Отвара се нови прозор)