Kosovo: dokumenta za putovanje u Finsku

(važi do daljneg) 

Viza je potrebna 

  • Viza je potrebna za putovanje u Šengen i Finsku. 
  • Viza je potrebna: Svim osobama koje žive na Kosovu, a nosioci su pasoša Republike Srbije izdatih od strane Koordinacione uprave koji su obeleženi: MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA JE POTREBNA VIZA za ulazak u Finsku. (Pogledati takodje Srbija: putna dokumenta za putovanje u Finsku) 

Putne isprave koje prihvataju finske vlasti 

  • Običan pasoš 
  • Diplomatski pasoš 
  • Službeni pasoš