Kosovo: dokumenta za putovanje u Finsku

(važi do daljneg) 

Viza nije potrebna

  • Nosioci biometrijskih i diplomatskih pasoša za šengenski prostor i Finsku

Viza je potrebna

  • Viza je potrebna: Svim osobama koje žive na Kosovu, a nosioci su pasoša Republike Srbije izdatih od strane Koordinacione uprave koji su obeleženi: MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA JE POTREBNA VIZA za ulazak u Finsku. (Pogledati takodje Srbija: putna dokumenta za putovanje u Finsku)

Putne isprave koje prihvataju finske vlasti 

  • Običan pasoš 
  • Diplomatski pasoš 
  • Službeni pasoš