Viza për punëtorët sezonalë

Normalisht, është e nevojshme leja e qëndrimit për të punuar në Finlandë. Megjithatë, për punën sezonale nuk keni nevojë për leje qëndrim por për vizë.

Nga 1 janari 2018 puna sezonale e bërë në Finlandë do të menaxhohet nga Akti i Punës Sezonale bazuar në Direktivën e re të BE-së për punëtorët sezonalë. Akti i Punës Sezonale nuk aplikohet për mbledhjen e manaferrave të egra, sepse kjo nuk përfshin një marrëdhënie pune. Mbledhja e manaferrave të egra do të vazhdojë të bëhet në përputhje me një letër të qëllimit dhe procedurën e lejes paraprake. 

Për vizë për punë sezonale në Finlandë duhet të aplikohet në një mision të Finlandës. Nuk mund të aplikohet në një mision të ndonjë shteti tjetër Shengen. Viza është e destinuar për punë sezonale vetëm në Finlandë. Viza mund të jepet deri në tre muaj brenda një periudhe prej gjashtë muajsh (90 ditë në çdo periudhë 180-ditore). 

Koha e procesimit të vizës sezonale është e rregullt, ashtu siç është e caktuar ne Kodin e Vizave. Leja për t'u angazhuar në punë sezonale jepet për të punuar për një ose më shumë punëdhënës. Viza e dhënë për punën sezonale përmban informacionin shtesë "Puna Sezonale FI" dhe periudha e vlefshmërisë fillon në datën kur fillon marrëdhënia e punës. 

Lexoni më shumë për aplikimin e vizave të punëtorëve sezonalë.(Link to another website.) (Opens New Window)