Tarifat e shërbimit

Pagesat për viza dhe leje qëndrimi

Vizat

Paguani tarifën tuaj të vizës në Qendrën e Aplikimit të vizave për Finlandë në Kosovë kur të dorëzoni aplikacionin tuaj atje. 

Lejet e qëndrimit

Nëse e plotësoni aplikacionin e lejës suaj të qëndrimit online, ju mund të paguani edhe tarifën e procesimit përmes shërbimit Enter Finland, apo paraprakisht mund të paguani tarifën në llogarinë bankare të Ambasadës. Përshkrimi I pagesës duhet të përmbajë emrin, mbiemrin dhe numrin e pasaportës së aplikantit. Tarifa paguhet për procesim të aplikimit dhe nuk rimbursohet edhe nëse vendimi për aplikim është përgjigje negative.

Mbajtësi I llogarisë: Ambasada e Finlandes
Numri I llogarisë: 1189006523000140
Banka: ProCredit Bank Kosovo
 

Viza

Service Price (€)

Schengen-viisumi Kosovon kansalaisille

35

Viza Shengen

80

Vizat Shengen për fëmijët e moshës 6-11

40

Vizat Shengen për qytetarët e Kosovës Viza Shengen për fëmijët e moshës 6-11 dhe për qytetarët e Shqipërisë, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusia, Bosnjës dhe Hercegovinës, Gjeorgjisë, Kepi ​​Verde, Maqedonisë, Moldavisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Ukrainës.

35

Schengen-viisumi, nopeutettu käsittely, Ukrainan ja Valko-Venäjän kansalaisille

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Link to another website.).

70

Schengen-viisumi Gambian kansalaisille

120

Schengen-viisumi Kap Verden kansalaisille

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Link to another website.).

60

Viza Shengen për fëmijët nën 6 vjeç, anëtarët e familjes së shtetasve të BE-së, si dhe nxënësit e shkollave, studentët, studentët pasuniversitarë dhe mësuesit shoqërues që do të qëndrojnë për qëllime studimi ose trajnimi arsimor

Informacione të mëtejshme: kodi i vizave, neni 16(Link to another website.)

0

Oikaisuvaatimus

255

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare)

520

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare), Aplikimi elektronik

e-asiointi(Link to another website.)

470

Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten

740

Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten, sähköinen hakemus

e-asiointi(Link to another website.) (Opens New Window)

490

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, hulumtues, atlet apo trajner)

480

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, hulumtues, atlet apo trajner), Aplikimi elektronik

e-asiointi(Link to another website.)

380

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten, startup-yrittäjä

480

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten, startup-yrittäjä, sähköinen hakemus

e-asiointi(Link to another website.) (Opens New Window)

350

leja e parë e qëndrimit me qëllim të përpjekjes; sipërmarrës tjetër

690

leja e parë e qëndrimit me qëllim të përpjekjes; sipërmarrës tjetër, shërbimet elektronike

e-service(Link to another website.) (Në Anglisht)

490

Leja e parë e punës sezonale 3-6 muaj, pa shqyrtim të furnizimit me punë

480

Leja e parë e punës sezonale 3-6 muaj, pa marrë parasysh disponueshmërinë e fuqisë punëtore: shërbimet elektronike

e-service (në Anglisht)(Link to another website.) (Opens New Window)

380

Leja e parë e punës sezonale 6-9 muaj (kërkon vendim të pjesshëm)

740

Leja e parë e punës sezonale 6-9 muaj (kërkon vendim të pjesshëm), shërbime elektronike

e-service(Link to another website.) (Në Anglisht)

490

Leje qëndrimi për studime

450

Leje qëndrimi për studime, Aplikimi elektronik

e-asiointi(Link to another website.)

350

Leje qëndrimi për të mitur

270

Leje qëndrimi për të mitur, Aplikimi elektronik

e-asiointi(Link to another website.)

240

Viza D, Aplikimi në formë letre

120

Viza D, Aplikacioni online

electronic application

95