Pagesat për shërbime

Pagesa 

Paguani tarifën tuaj për vizë në Qendrën e Aplikimit për Viza për Finlandën në Kosovë në kohën kur paraqisni aplikacionin tuaj atje. Në rast se e keni terminin në Ambasadën e Finlandës, pagesa bëhet vetëm përmes transferit bankar në llogarinë e Ambasadës para se të shkoni të aplikoni. Dëshminë e 

pagesës duhet ta keni me vete gjatë aplikimit. Përshkrimi i pagesës duhet të ketë emrin, mbiemrin dhe numrin e pasaportës së aplikuesit. 

Mbajtësi i llogarisë: Ambasada e Finlandës 
Numri i llogarisë: 1189006523000140 
Banka: ProCredit Bank në Kosovë 

Nëse plotësoni aplikacionin për leje qëndrim online, ju mund të paguani tarifën e përpunimit përmes shërbimit Enter Finland. Pagesa përdoret për përpunimin e aplikacionit dhe ajo nuk kthehet edhe nëse vendimi për aplikimin tuaj është negativ.

Pagesat për shërbime nga 1.2.2019

Pasaport dhe letërnjoftim

 

Pasaporta

140 €

Pasaporta e shpejtë

160 €

Pasaporta e përkohshme

175 €

Letërnjoftimi

90 €

Letërnjoftimi kur aplikoni edhe për pasaportë

58 €

Lejet për hyrje dhe banim (qëndrim)

 

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare) 

470 €

420 €

Leja e parë për banim, për punë apo për personin e vet punësuar 

600 €

400 €

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, 

hulumtues, atlet apo trajner) 

550 €

350 €

Leje qëndrimi për studime 

360 €

300 €

Leje qëndrimi për të mitur 

250 €

220 €

Viza Shengen

60 €

Vizat Shengen për qytetarët e Kosovës

Viza Shengen për fëmijët e moshës 6-11 dhe për qytetarët e Shqipërisë, Armenisë, Azerbajxhanit, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kepit të Gjelbërt, Gjeorgjisë, Maqedonisë së Veriut, Moldavisë, Malit të Zi, Federatës Ruse, Serbisë dhe Ukrainës.

35 €

Viza Shengen për fëmijët nën 6 vjeç, anëtarët e familjes së shtetasve të BE-së, si 

dhe nxënësit e shkollave, studentët, studentët pasuniversitarë dhe mësuesit 

shoqërues që do të qëndrojnë për qëllime studimi ose trajnimi arsimor. 

0 €

Çështjet e shtetësisë

 

Deklarimi i shtetësisë

200 €

150 €

Deklarimi i shtetësisë për të mitur 

100 €

80 €

Lirimi nga shtetësia

480 €

Kërkesë për përcaktimin e statusit të shtetësisë 50 €
Shërbimet notariale dhe shërbimet tjera  
Çertifikatë noteriale 30 €
Ndihma për qytetarët finlandez që janë në ankth (shqetësuar apo fatkeqësi) 40 €