Pagesat për shërbime

Pagesa 

Paguani tarifën tuaj për vizë në Qendrën e Aplikimit për Viza për Finlandën në Kosovë në kohën kur paraqisni aplikacionin tuaj atje. Në rast se e keni terminin në Ambasadën e Finlandës, pagesa bëhet vetëm përmes transferit bankar në llogarinë e Ambasadës para se të shkoni të aplikoni. Dëshminëe 

pagesës duhet ta keni me vete gjatë aplikimit. Përshkrimi i pagesës duhet të ketë emrin, mbiemrin dhe numrin e pasaportës së aplikuesit. 

Mbajtësi i llogarisë: Ambasada e Finlandës 
Numri i llogarisë: 1189006523000140 
Banka: ProCredit Bank në Kosovë 

Nëse plotësoni aplikacionin për leje qëndrim online, ju mund të paguani tarifën e përpunimit përmes shërbimit Enter Finland. Pagesa përdoret për përpunimin e aplikacionit dhe ajo nuk kthehet edhe nëse vendimi për aplikimin tuaj është negativ.

Viza

Service Price (€)

Schengen-viisumi Kosovon kansalaisille

35

Viza Shengen

80

Vizat Shengen për fëmijët e moshës 6-11

40

Vizat Shengen për qytetarët e Kosovës Viza Shengen për fëmijët e moshës 6-11 dhe për qytetarët e Shqipërisë, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusia, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kepit të Gjelbërt, Gjeorgjisë, Maqedonisë, Moldavisë, Malit të Zi, Federatës Ruse, Serbisë dhe Ukrainës.

35

Viza Shengen për fëmijët nën 6 vjeç, anëtarët e familjes së shtetasve të BE-së, si dhe nxënësit e shkollave, studentët, studentët pasuniversitarë dhe mësuesit shoqërues që do të qëndrojnë për qëllime studimi ose trajnimi arsimor. Informacione të mëtejshme: kodi i vizave, neni 16.4

0

Oikaisuvaatimus

170

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare)

520

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare), Aplikimi elektronik

470

Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten

690

Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten, sähköinen hakemus

e-asiointiLink to another website.(Opens New Window)

490

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, hulumtues, atlet apo trajner)

610

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, hulumtues, atlet apo trajner), Aplikimi elektronik

410

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten, startup-yrittäjä

480

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten, startup-yrittäjä, sähköinen hakemus

e-asiointiLink to another website.(Opens New Window)

350

leja e parë e qëndrimit me qëllim të përpjekjes; sipërmarrës tjetër

690

leja e parë e qëndrimit me qëllim të përpjekjes; sipërmarrës tjetër, shërbimet elektronike

e-serviceLink to another website. (Në Anglisht)

490

Leja e parë e punës sezonale 3-6 muaj, pa shqyrtim të furnizimit me punë

610

Leja e parë e punës sezonale 3-6 muaj, pa marrë parasysh disponueshmërinë e fuqisë punëtore: shërbimet elektronike

e-service (në Anglisht)Link to another website.(Opens New Window)

410

Leja e parë e punës sezonale 6-9 muaj (kërkon vendim të pjesshëm)

690

Leja e parë e punës sezonale 6-9 muaj (kërkon vendim të pjesshëm), shërbime elektronike

e-serviceLink to another website. (Në Anglisht)

490

Leje qëndrimi për studime

450

Leje qëndrimi për studime, Aplikimi elektronik

350

Leje qëndrimi për të mitur

270

Leje qëndrimi për të mitur, Aplikimi elektronik

240

Pasaporta

Service Price (€)

Pasaporta

140

Pasaporta e shpejtë

160

Pasaporta e përkohshme

175

Laissez Passer -matkustusasiakirja

140

Emergency Travel Document ETD

140

Väliaikainen muukalaispassi

45

Letërnjoftimi

90

Letërnjoftimi kur aplikoni edhe për pasaportë

58

Shtetësisë

Service Price (€)

Deklarimi i shtetësisë

200

Deklarimi i shtetësisë, Aplikimi online

150

Deklarimi i shtetësisë për të mitur

100

Deklarimi i shtetësisë për të mitur, Aplikimi online

80

Lirimi nga shtetësia

590

Kërkesë për përcaktimin e statusit të shtetësisë

100

Çertifikatë noteriale

Service Price (€)

Çertifikatë noteriale

30

Ndihma për qytetarët finlandez që janë në ankth (shqetësuar apo fatkeqësi)

40

Väestötietoilmoituksen välittäminen Digi- ja väestötietovirastolle

30