Tarifat e shërbimit

Pagesat për viza dhe leje qëndrimi

Vizat

Paguani tarifën tuaj të vizës në Qendrën e Aplikimit të vizave për Finlandë në Kosovë kur të dorëzoni aplikacionin tuaj atje. 

Lejet e qëndrimit

Nëse e plotësoni aplikacionin e lejës suaj të qëndrimit online, ju mund të paguani edhe tarifën e procesimit përmes shërbimit Enter Finland, apo paraprakisht mund të paguani tarifën në llogarinë bankare të Ambasadës. Përshkrimi I pagesës duhet të përmbajë emrin, mbiemrin dhe numrin e pasaportës së aplikantit. Tarifa paguhet për procesim të aplikimit dhe nuk rimbursohet edhe nëse vendimi për aplikim është përgjigje negative.

Mbajtësi I llogarisë: Ambasada e Finlandes
Numri I llogarisë: 1189006523000140
Banka: ProCredit Bank Kosovo
 

Viza

Service Price (€)

Schengen-viisumi Kosovon kansalaisille

35

Viza Shengen

80

Vizat Shengen për fëmijët e moshës 6-11

40

Vizat Shengen për qytetarët e Kosovës Viza Shengen për fëmijët e moshës 6-11 dhe për qytetarët e Shqipërisë, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusia, Bosnjës dhe Hercegovinës, Gjeorgjisë, Maqedonisë, Moldavisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Ukrainës.

35

Schengen-viisumi Gambian kansalaisille

120

Viza Shengen për fëmijët nën 6 vjeç, anëtarët e familjes së shtetasve të BE-së, si dhe nxënësit e shkollave, studentët, studentët pasuniversitarë dhe mësuesit shoqërues që do të qëndrojnë për qëllime studimi ose trajnimi arsimor. Informacione të mëtejshme: kodi i vizave, neni 16.4

0

Oikaisuvaatimus

170

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare)

520

Leje qëndrimi (duke përfshirë edhe lidhjet familjare), Aplikimi elektronik

e-asiointi(layout.types.url.description)

470

Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten

740

Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten, sähköinen hakemus

e-asiointi(layout.types.url.description) (Opens New Window)

490

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, hulumtues, atlet apo trajner)

480

Leja e parë për banim, pa testim të tregut të punës (punë tjetër, specialist, hulumtues, atlet apo trajner), Aplikimi elektronik

e-asiointi(layout.types.url.description)

380

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten, startup-yrittäjä

480

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten, startup-yrittäjä, sähköinen hakemus

e-asiointi(layout.types.url.description) (Opens New Window)

350

leja e parë e qëndrimit me qëllim të përpjekjes; sipërmarrës tjetër

690

leja e parë e qëndrimit me qëllim të përpjekjes; sipërmarrës tjetër, shërbimet elektronike

e-service(layout.types.url.description) (Në Anglisht)

490

Leja e parë e punës sezonale 3-6 muaj, pa shqyrtim të furnizimit me punë

480

Leja e parë e punës sezonale 3-6 muaj, pa marrë parasysh disponueshmërinë e fuqisë punëtore: shërbimet elektronike

e-service (në Anglisht)(layout.types.url.description) (Opens New Window)

380

Leja e parë e punës sezonale 6-9 muaj (kërkon vendim të pjesshëm)

740

Leja e parë e punës sezonale 6-9 muaj (kërkon vendim të pjesshëm), shërbime elektronike

e-service(layout.types.url.description) (Në Anglisht)

490

Leje qëndrimi për studime

450

Leje qëndrimi për studime, Aplikimi elektronik

e-asiointi(layout.types.url.description)

350

Leje qëndrimi për të mitur

270

Leje qëndrimi për të mitur, Aplikimi elektronik

e-asiointi(layout.types.url.description)

240

Viza D, Aplikimi në formë letre

120

Viza D, Aplikacioni online

electronic application

95

Pasaporta

Service Price (€)

Pasaporta

175

Pasaporta e shpejtë

195

Pasaporta e përkohshme

210

Laissez Passer -matkustusasiakirja

175

Emergency Travel Document ETD

195

Kadotetun tilalle annettava muukalaispassi

175

Merenkulkijan kansallinen henkilöllisyystodistus (merimiespassi)

175

Letërnjoftimi

96

Letërnjoftimi kur aplikoni edhe për pasaportë

64

Lukkiutuneen henkilökortin avaamispyyntö

30

Shtetësisë

Service Price (€)

Deklarimi i shtetësisë

220

Deklarimi i shtetësisë, Aplikimi online

e-asiointi(layout.types.url.description)

150

Deklarimi i shtetësisë për të mitur

100

Deklarimi i shtetësisë për të mitur, Aplikimi online

e-asiointi(layout.types.url.description)

80

Lirimi nga shtetësia

690

Kërkesë për përcaktimin e statusit të shtetësisë

100

Çertifikatë noteriale

Service Price (€)

Çertifikatë noteriale

30

Ndihma për qytetarët finlandez që janë në ankth (shqetësuar apo fatkeqësi)

40

Väestötietoilmoituksen välittäminen Digi- ja väestötietovirastolle

30