Kosova: Dokumentet e udhëtimit për në Finlandë

(e vlefshme deri në lajmërimin tjetër)

Lëvizja pa viza

  • Poseduesit e pasaportave biometrike dhe diplomatike në zonën Shengen dhe Finlandë

Viza kërkohet

  • Viza kërkohet: për personat që jetojnë në rajonin e Kosovës por që mbajnë pasaporta biometrike të lëshuara nga Drejtoria e Koordinimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë në Beograd. Pasaportat në të cilat shënon: PEC.REBULIKA SRBIJA dhe MUP R SRBIJEK, KOORDINACIONA UPRAVA, duhet të kenë patjetër vizë për të udhëtuar. (Shih gjithashtu: Serbia: travel documents for trips to Finland)

Dokumentet e pranuara nga autoritetet finlandeze 

  • Pasaporta e zakonshme 
  • Pasaporta diplomatike 
  • Pasaporta zyrtare