Export och internationalisering: tjänster och experter i Thailand 

Team Finland-nätverket i Thailand hjälper ditt företag att lyckas i Thailand genomat att

  • ge information om den thailändska marknaden och möjligheter  

  • identifiera lovande affärsmöjligheter på marknaden 

  • ge råd om marknadstillträde och företagskultur 

  • hjälpa dig att hitta lämpliga samarbetspartners och kontakter 

  • hjälpa dig om du stöter på potentiella handelshinder. 

Team Finland-kontaktpersoner i Thailand 

Finlands ambassad, Bangkok 

Jyri Järviaho, ambassadör
Ordförande 

Miika Tomi, ställföreträdande beskickningschef 
Yttre ekonomiska förbindelser, handel, ekonomisk politik, industripolitik och budget 
+66 98 585 7723 
miika.tomi(a)gov.fi 

Kai Tuorila, Team Finland, specialsakkunnig 
Exportfrämjande, affärsrådgivning och stöd (hälso- och digitalsektorn)  
+66 61 421 8382 
kai.tuorila(a)gov.fi 

Kimmo Pekari, specialrådgivare (handels- och ekonomiska frågor)  
Exportfrämjande, affärsrådgivning och stöd  
+66 81 844 2386 
kimmo.pekari(a)gov.fi 

Annika Vatanen, rådgivare (arbets- och utbildningsfrågor) 
+66 81 142 2283 
annika.vatanen(a)gov.fi 

Teeranuch Richiravanich, Team Finland administrator  
+66 92 351 1562 
Teeranuch.richiravanich(a)gov.fi

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden. Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

Du hittar information om marknadsmöjligheter i Thailand här(Länk till en annan webbplats.).

Team Finland-nätverkets mål och tjänster i Thailand 

Vårt mål är att stärka de kommersiella och ekonomiska relationerna mellan Finland och Thailand, stödja finländska företag på marknaden och främja Finlandsbilden i Thailand. Vår uppgift är också att öka finländskt kunnande och intresse för den thailändska marknaden.   

Team Finlands tjänster i Thailand  omfattar rapportering och rådgivning om marknadsmöjligheter, etablering av kontakter, problemlösning och partnerskap.