Thailand: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet 

  • Innehavare av diplomatpass och tjänstepass till Schengenområdet och Finland (*)

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass / Official passport 
  • Temporärt resedokument (Temporary passport)
  • Finland accepterar som resehandling till Finland ett av thailändska myndigheter till främlingar, flyktingar eller utlänningar med permanent uppehållstillstånd i Thailand utfärdat maskinläsbart främlingspass som berättigar till inresa i Thailand (Travel document for granted to Alien's, stateless persons or foreigners with a return permit issued by authorities of Thailand).