Resenärer är själva ansvariga

Alla resenärer ansvarar själva för sin säkerhet och sina beslut. Utrikesministeriet betjänar och ger råd i resesäkerhetsfrågor. I ministeriets resemeddelanden ges grundläggande information om säkerhetsläget och lokala omständigheter som kan inverka på resesäkerheten. Enligt Finlands lag har finländare rätt att röra sig fritt och utrikesministeriet kan inte hindra någon från att resa ens om det pågår krig, jordbävningar och orkaner på destinationen. Däremot kan myndigheterna i landet där destinationen ligger utfärda begränsningar och förbud för resandet.

Bekanta dig med våra råd före du reser till Thailand. Mera information hittar du i våra resemeddelanden.

  1. Om en kris uppstår ska du göra som de lokala myndigheterna och din reseledare anvisar, följa med lokala nyhetsmedier, och ambassadens uppdateringar på sociala medier.
  2. Kolla i god tid före resan att ditt pass är giltigt minst sex månader efter att din Thailandsresa är över. Kolla också att passet är helt. Ta en kopia av passet, och skanna in kopian så du har den som e-postbilaga. Förvara pass och andra värdeföremål i ett låst säkerhetsfack. Lämna inte ditt pass som pant när du hyr bil eller liknande.
  3. Ta en heltäckande reseförsäkring innan resan, och ta reda på exakt vad den omfattar. Sjukvården i thailändska privata sjukhus håller hög standard men är dyr. Utan förhandsbetalning eller bekräftelse från försäkringsbolag är det inte sagt att någon vård ens påbörjas. Kostnaderna för hemtransport med flyg till Finland kan bli så höga som 100 000 euro.
  4. I Thailand förekommer naturfenomen och tidvis oroligheter. Vi rekommenderar att resenärer gör reseanmälan. Det innebär att man ger sina personuppgifter och kontaktuppgifter under resan, med tanke på eventuella nödsituationer eller kriser. Det kan göras på nätet eller med textmeddelande. Vi rekommenderar att man uppger kontaktuppgifter, resplan samt uppgifter om pass och försäkringsbolag också till någon kontaktperson i hemlandet. Spara kontaktpersonens uppgifter i din telefon, plånbok eller e-post under rubriken ”ICE” (In Case of Emergency).
  5. Den som har finskt pass behöver inte skaffa visum i förväg för att åka till Thailand. Om villkoren för inresa uppfylls får du en stämpel i ditt pass när du anländer till Thailand, där det står hur länge du får vistas i landet. Kolla stämpelns datum. Se till att du alltid har giltigt pass och rätt att vistas i landet eller visum. Mera information om thailandsvisum och andra uppehållstillstånd fås av Thailands ambassad i Helsingfors(Länk till en annan webbplats.), tfn (09) 612 2640, eller av thailändska immigrationsmyndigheten(Länk till en annan webbplats.).
  6. Kom ihåg att ta med eventuella viktiga mediciner, deras innehållsdeklarationer på engelska samt recepten vid behov. Man kan fråga Thailands ambassad i Helsingfors om medicinerna får tas in i Thailand, eller om det behövs specialtillstånd eller förhandsanmälan om saken till de thailändska myndigheterna. Ta reda på vilka vaccin du behöver i god tid före resan. I Thailand förekommer denguefeber och malaria som sprids av myggor, varför man ska skydda sig mot myggor. Resenärers hälsorisker kan också vara sexrelaterade. I Thailand finns uppskattningsvis en halv miljon hiv-positiva personer. Var beredd och ha med dig tillförlitliga kondomer.

  7. Den största säkerhetsrisken är också i Thailand trafiken. Man kör på vänster sida, och jämfört med Finland kör man på oförutsägbara och avvikande sätt. Försiktighet behövs alltid i den thailändska trafiken. I synnerhet kring Songkranfestligheterna och vid nyår sker många trafikolyckor. Spänn fast säkerhetsbältet, och ha hjälm på huvudet – precis som du brukar i Finland!
  8. Anteckna numren på dina kreditkort, och det telefonnummer där man anmäler om försvunna kort. Förvara inte alla dina pengar och kreditkort på samma ställe. Kreditkort går allmänt att använda i Thailand, och det finns gott om bankautomater.
  9. Ta seden dit du kommer. Följ lokala lagar och landets seder, ta ditt ansvar som resenär. Tänk på att kritik av Thailands kungahus kan leda till långt fängelsestraff, likaså narkotikabrott.
  10. Thailands klimat är påfrestande för kroppen. Alltför ofta har turisters hälsorisker med alkohol att göra. Kom ihåg att dricka tillräckligt mycket alkoholfri vätska, att hålla dig i skuggan under dagens hetaste timmar och att använda effektiv solskyddskräm.

I Thailands turistorter och i huvudstaden förekommer snatterier och bedrägerier. Bedragare serverar ofta historier som låter allt för bra för att kunna vara sanna – vilket brukar betyda att de inte heller är sanna.