Finlands ambassadör

Finlands Ambassadör i Thailand och har blivit utnämnd till Kambodja Jyri Järviaho.

Foto: Korawut Neeparn

Jyri Järviaho blev Finlands nya ambassadör i Thailand i December 2020. Han har också utnämnts till ambassadör i Kambodja. Järviaho har tidigare tjänstgjort som ställföreträdande personalchef för utrikesministeriet i Helsinki. 

Ambassadör Järviaho har också arbetat som chef för ministeriets personalenhet och som personalplaneringschef och innehaft olika uppdrag vid avdelningen för Amerika och Asien.

Inom utrikesrepresentationen har Järviaho tjänstgjort vid ambassaderna i Belgrad och Riga, där han var ställföreträdande ambassadchef. Han har även tjänstgjort vid ambassaden i Geneve med ansvar för vapenkontroll och nedrustning. Före hans karriär i utrikesministeriet jobbade Järviaho i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i London.

Ambassadör Järviaho föddes 1965 i Vimpeli, Finland. Han studerade på Joensuu universitet och är magister i samhällsvetenskaper. Han har också studerat statsvetenskap i Newcastle, Storbritannien och internationella relationer i Denver, Colorado i USA. Hans militära grad är översergeant.

Förutom modersmål Finska, Ambassadör Järviaho är flytande på Engelska men talar också Svenska, Franska och Serbiska. Han gillar idrott, musik och utomhus aktiviteter. Han är gift med Elina Multanen och dom har en son och en sonson.