Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Thailand har inget centraliserat riksomfattande befolkningsregister och inget separat register över utlänningar. Person - och adressregistreringen sker enligt region (district). I praktiken finns det inte tillgång till ett intyg eller motsvarande uppgifter som motsvarar släktutredningen eller tjänsteintyget.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 107 Kb) (Öppnar nytt fönster)

Utgångspunkten är att myndigheterna endast kan lämna ut person- och adressuppgifter till parterna. I vissa fall kan utlämnandet av uppgifter i registret förutsätta ett domstolsbeslut.

Thailand har flera tiotals landskap vars verksamhetsområde omfattar hundratals regionala byråer (District Office) som lyder under inrikesministeriet. De ansvarar för registreringen av uppgifterna om invånarna inom sitt område.

För varje ärendehelhet (såsom äktenskap, skilsmässa, boningsort) finns det vid regionbyrån egna register, av vilka separata intyg kan utfärdas på begäran och när uppgifterna hittas. Regionala kontor kan registrera uppgifter på olika sätt, och tillgången till intyg kan variera från ett kontor till ett annat.

Utlänningen är inte skyldig att registrera sig hos den lokala regionbyrån. Om utlänningen så önskar kan han eller hon antecknas i en s.k. husbok (House Registration Book, dvs. Tabien Baan på thailändska). Genom registreringen får utlänningen en s.k. gul bok (Yellow Book). Den innehåller namn, födelsedatum, nationalitet och adressuppgifter.