Sjukdomsfall utomlands

Finlands beskickningar utomlands, ditt försäkringsbolag och din resebyrås guide kan ge kontaktuppgifter till läkare och sjukhus utomlands. I nödfall ska du ringa det lokala nödnumret.

Det europeiska sjukvårdskortet

Om du är sjukförsäkrad i Finland kan du få medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet(Länk till en annan webbplats.) när du vistas tillfälligt i ett annat EU- eller ESS-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Du kan beställa kortet från Folkpensionsanstalten(Länk till en annan webbplats.). Kortet är avgiftsfritt.

Sjukvårdskortet täcker inte kostnader för patienttransporter till Finland.

Kom ihåg reseförsäkringen

Kom alltid ihåg att teckna en resenärförsäkring med tillräcklig omfattning och giltighetstid. Hör dig dessutom för hos ditt försäkringsbolag vad din försäkring täcker och hur länge den gäller, om du har en sjukdom, är gravid eller om du reser till ett farligt område eller utövar riskfyllda idrottsgrenar.

Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Ambulansflyg från utlandet till Finland kostar tiotusentals euro. I sjukdomsfall kan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning krävas för att du ska få vård.

Allmänt om reseförsäkringar(Länk till en annan webbplats.)

Om du inte har en reseförsäkring, ska du eller en anhörig betala alla kostnader för sjukvård och hemtransport. Representationen kan varken garantera betalning eller betala räkningar i ditt ställe.

Kontakta ditt försäkringsbolag

I sjukdomsfall ska du kontakta skadetjänsten på ditt försäkringsbolag. Skadetjänsten ger dig anvisningar om hur du ska gå till väga och kan kontakta den behandlande läkaren och ordna hemtransport vid behov. Om läkaren inte godkänner utländska försäkringsbolags betalningsförbindelser, ska du vara beredd att själv först betala läkarkostnaderna.

Sviktande mental hälsa utomlands

När det är fråga om problem som gäller den mentala hälsan är regelbunden medicinering viktigt. Kom ihåg att ta med dina recept och de mediciner du tar regelbundet på resan. Kontrollera bestämmelserna som gäller för import av läkemedel hos destinationslandets beskickning eller tullmyndigheterna före resan. Det kan vara förbjudet att importera vissa starka mediciner. Vid behov kan du be att en lokal läkare skriver ut ett nytt recept.

I plötsliga sjukdomsfall kan du söka dig till sjukhusets akutmottagning eller be att någon i närheten kallar på ambulans. Beskickningen kan ge kontaktuppgifter till lokala läkare och sjukhus. För diagnos och behandling av sjukdomar svarar alltid en läkare. I främmande förhållanden kan det dock vara svårare att få hjälp än hemma, och sjukvårdskostnaderna kan vara höga, varför det kan vara bättre att avbryta resan. 

Den mentala hälsan kan svikta också i plötsliga, traumatiska krissituationer, om du till exempel råkar ut för ett olycksfall, blir offer för rån eller våld eller om en närstående dör. Du kan kontakta den riksomfattande social- och krisjouren(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Vanda dygnet runt på tfn +358 9 4191 5800.

Ärenden som rör privatpersoner är konfidentiella. Du bestämmer själv vem som får underrättas om ditt sjukdomsfall. Om den insjuknade inte förmår uttrycka sig, får uppgifter lämnas ut bara till nära anhöriga.