Bra att veta

Boende och bostäder

När en stad av Bangkoks storlek växer ytterligare blir det allt vanligare att bo i våningshus. Förutom fungerande service finns det ofta också säkerhetsarrangemang i våningshusen. Hyrorna för lägenheter i våningshus är vanligen lägre än för centralt belägna småhus. Vanligtvis hyrs lägenheter ut färdigt möblerade (utrustade med det allra nödvändigaste) men det brukar gå att förhandla om att få bostaden tömd om man så önskar. Hyresavtal görs oftast upp för 1-2 år i taget, och ett par månaders hyra krävs som förskottsbetalning men återbetalas efter att avtalstiden har löpt ut.

Kollektivtrafiken

Internationella trafikförbindelser

Flygplatsen Suvarnabhumi som ligger cirka 30 kilometer från Bangkoks centrum är en av Sydostasiens viktigaste knutpunkter för flygtrafik. Från Suvarnabhumi avgår flyg till alla jordens hörn. Finnair flyger direkt mellan Helsingfors och Bangkok 1–2 gånger dagligen beroende på årstid. Flygtiden är cirka tio timmar. Också till grannländerna fungerar flygtrafiken bra.

Thailand har 5–6 hamnar som lämpar sig för oceantrafik. Den viktigaste heter Laem Chabang och ligger norr om Pattaya. Båttransport till Europa tar 5–7 veckor.

Lokala trafikförbindelser

Från Bangkok sträcker sig landsvägar i alla riktningar ända ut tills landets gränser. De viktigaste järnvägarna löper norrut från Bangkok till Chiang Mai (661 km), österut till Aranyapratheth vid Kambodjas gräns (284 km), söderut till Padang Pesa vid Malaysias gräns (990 km) och i nordöstlig riktning. Den nordöstliga delar sig i Khorat därifrån det ena spåret går till Ubon Ratchathan vid Laos gräns (647 km) och det andra till Nong Khai (606 km). Järnvägstransporterna sköts av ett bolag som ägs av den thailändska staten.

Väg- och järnvägsnätet kompletteras av vattenleder på floder och kanaler. De används flitigt för att transportera både varor och passagerare.

Den interna flygtrafiken omfattar ungefär 30 städer på olika håll i landet. Inrikesflygen sköts av Thai Airways International, Bangkok Airways och Air Asia med flera.

Kollektivtrafiken i Bangkok

Det kan ta väldigt lång tid att förflytta sig i Bangkok även då avståndet inte är långt; Bangkoks trafikstockningar är väl kända. Det snabbaste fortskaffningsmedlet är i många fall Skytrain (BTS Skytrain, upphöjt tågsystem byggt på pelare) men det nätet täcker bara en del av centrum. Linjerna är två men systemet utvidgas under de närmaste åren. Till Skytrain kan man antingen köpa engångsbiljetter eller ladda värde på ett kort. Bangkok har också en metrolinje som löper tvärs genom staden (MRT).

Den snabbaste men farligaste taxiformen i Bangkoks överbelastade trafik är motorcykeltaxi. I gatubilden syns också tuk-tuks, som är täckta motorfordon med tre hjul. De ägs ofta av privatpersoner och privata företag och man ska enas om priset innan man stiger på. Vanliga taxibilar har taxameter och luftkonditionering. Det är alltid bra att kolla att chauffören använder taxametern och att utgångspriset är 35 baht. Om chauffören vägrar använda taxametern är det bäst att stiga ut och ta en annan taxi.

Bussnätet täcker Bangkok relativt väl. Bussar utan luftkonditionering kan vara fullproppade under rusningstid och mycket obekväma på grund av luftföroreningarna och hettan. Luftkonditionerade bussar är dyrare att åka med.

Man kan åka båt längs vissa av Bangkoks khlonger (kanaler). Var uppmärksam på mötande båtar med hög hastighet som ofta stänker vatten över en.

Skolor och studier

I Bangkok verkar tiotals internationella skolor som håller hög standard och som profilerar sig på olika sätt, vilket har lockat många utländska barnfamiljer till staden. Lärarna är ofta västerlänningar. Det finska språket upprätthålls regelbundet av Suomiskolan.

Trafikbeteende

Det sker lätt trafikolyckor i Thailand. Vissa uppskattningar ger vid handen att där sker mer trafikolyckor än någon annanstans i världen. 36,2 av 100 000 människor möter döden i Thailands trafik. Trafikkulturen är oförutsägbar, trafikreglerna följs slumpmässigt och bilbeståndet är varierande. Det finns sällan säkerhetsbälten för passagerarna i taxibilar. Praktiskt taget alla taxibilar, och många andra bilar också, drivs med gas varför det finns explosionsrisker när trafikolyckor inträffar.

Registrerat parförhållande

Ett parförhållande mellan personer av samma kön anses vara officiellt också i Thailand, om det är officiellt och lagligenligt i personernas hemland. I Thailands lagstiftning talas inte om man och kvinna utan om ”spouse” (make/maka). Om personer som lever i ett registrerat parförhållande anses vara makar/makor spelar deras kön ingen roll. Det är däremot inte möjligt att ingå äktenskap eller registrera sitt parförhållande i Thailand om båda parter är av samma kön.

Hälsovård

Eftersom Thailand är beläget i ett tropiskt område är omständigheterna annorlunda än i Finland. Bara att vänja sig vid det heta klimatet kan ta flera månader. I heta klimat ska man sköta om sin vätskebalans. I heta och fuktiga klimat blir man fortare trött än i kyla.

Trots att trafikarrangemangen utvecklas är luften i Bangkok fortsättningsvis mycket förorenad så man bör sköta om alla luftvägssjukdomar omsorgsfullt. Luftkvaliteten kan vara extra dålig under den så kallade kalla tiden, det vill säga från december till mars.

Det lönar sig att ta reda på om man behöver något av de vanligaste vaccinen innan man reser till Bangkok, så som stelkramp och polio, samt att barnens vaccin är i kraft. Fråga läkare om du behöver ytterligare vaccin. Information om aktuella vaccinkrav hittar du på webbplatsen Institutet för hälsa och välfärd. På grund av den varierande hygiennivån rekommenderas vaccin mot Hepatitis A för den som tänker göra en längre resa i Thailand. Japansk encefalit förekommer i de mellersta och norra delarna av landet och om läkaren rekommenderar vaccin ska man ta det. Malaria anses inte utgöra en risk i städerna eller på turistorterna. Risken att smittas av malaria är störst vid gränserna till Myanmar och Kambodja, samt i provinserna Kanchanaburi och Trat. Denguefeber, som kan vara livsfarlig och mot vilken det inte finns något direkt botemedel, förekommer mest i bebodda områden, Bangkok inkluderat. Denguemyggorna rör sig också dagtid. Var alltså noga med att skydda dig för myggstick, till exempel med hjälp av skyddande kläder.

Det finns många privata sjukhus i Bangkok som håller hög standard och många av deras läkare (som är thailändare eller utlänningar) har fått sin utbildning utomlands, antingen i Europa eller USA. Man får vanligtvis fort tid hos en läkare. Prisnivån är skälig.

Apotekens standard varierar. Det lönar sig att skaffa sina mediciner i sjukhusens apotek i samband med läkarbesök.