Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalningsanvisningar

Växelkursen uppdaterad 2.5.2024

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Pass

235 9 190 THB

Snabbpass

255 9 980 THB

Tillfälligt pass

270 10 560 THB

Laissez Passer resedokument

235 9 190 THB

En provisorisk EU-resehandling

255 9 980 THB

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 9 190 THB

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 9 190 THB

Identitetskort

60 2 350 THB

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 3 130 THB

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 2 740 THB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 1 960 THB

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 1 170 THB

Visum

Schengenvisum 80 € 3 000 THB
Schengenvisum för sökanden 6–11 år 40 € 1 500 THB
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien,  Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 1 400 THB
Kap Verde 80 € 3 000 THB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information:  viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4.

0 € 0 THB
Omprövningsbegäran 255 € 9 860 THB

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 2 740 THB

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 2 350 THB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 20 340 THB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 18 390 THB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 28 950 THB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 21 130 THB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 18 780 THB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 14 870 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 18 780 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 15 650 THB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 27 000 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 19 170 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 18 780 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 14 870 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 28 950 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 21 130 THB

Uppehållstillstånd för studier

450 17 610 THB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 13 690 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 10 560 THB

D-visum, papperansökan

120 4 690 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 9 390 THB

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 3 720 THB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Medborgarskapsanmälan

220 8 610 THB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 5 870 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 3 910 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 3 130 THB

Befrielsenansökan

690 27 000 THB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 3 910 THB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 2 350 THB

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 1 960 THB

Offentligt köpvittne

160 6 260 THB

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 1 560 THB

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 5 870 THB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 1 760 THB