Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Pass

140 5 400 THB

Snabbpass

160 6 180 THB

Tillfälligt pass

175 6 750 THB

Laissez Passer resedokument

140 5 400 THB

Emergency Travel Document ETD

140 5 400 THB

Tillfälligt främlingspass

45 1 740 THB

Identitetskort

90 3 470 THB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 2 240 THB

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 1 160 THB

Visum

Schengenvisum 80 € 3 000 THB
Schengenvisum för sökanden 6–11 år 40 € 1 500 THB
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien,  Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 1 300 THB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information:  viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4.

0 € 0 THB
Omprövningsbegäran 170 € 6290 THB

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 20 070 THB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 18 140 THB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 26 630 THB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 18 910 THB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 23 540 THB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 15 830 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 18 530 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 13 510 THB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 26 630 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 18 910 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 23 540 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 15 830 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 26 630 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 18 910 THB

Uppehållstillstånd för studier

450 17 370 THB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 13 510 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 10 420 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 9 260 THB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Medborgarskapsanmälan

200 7 720 THB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 5 790 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 3 860 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 3 090 THB

Befrielsenansökan

590 22 770 THB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 3 860 THB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Intyg av notarius publicus

30 1 160 THB

Offentligt köpvittne

160 6 180 THB

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 540 THB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 1 160 THB