Prislista

Betalningsanvisningar

Växelkursen uppdaterad 1.2.2023

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Pass

175 6 250 THB

Snabbpass

195 6 960 THB

Tillfälligt pass

210 7 500 THB

Laissez Passer resedokument

175 6 250 THB

Emergency Travel Document ETD

195 6 960 THB

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 6 250 THB

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 6 250 THB

Identitetskort

96 3 430 THB

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 2 280 THB

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 1 070 THB

Visum

Schengenvisum 80 € 3 000 THB
Schengenvisum för sökanden 6–11 år 40 € 1 500 THB
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien,  Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 1 400 THB
Kap Verde 80 € 3 000 THB

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information:  viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4.

0 € 0 THB
Omprövningsbegäran 170 € 6290 THB

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 4 280 THB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 18 560 THB

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 16 780 THB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 26 420 THB

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 17 490 THB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 17 130 THB

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 13 560 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 17 130 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 12 490 THB

Första uppehållstillstånd för företagare

690 24 630 THB

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 17 490 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 17 130 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 13 560 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 26 420 THB

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 17 490 THB

Uppehållstillstånd för studier

450 16 060 THB

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 12 490 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 9 640 THB

D-visum, papperansökan

120 4 280 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 8 570 THB

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 3 390 THB

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Medborgarskapsanmälan

220 7 850 THB

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 5 350 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 3 570 THB

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 2 860 THB

Befrielsenansökan

690 24 630 THB

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 3 570 THB

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (THB)

Intyg av notarius publicus

30 1 070 THB

Offentligt köpvittne

160 5 710 THB

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 430 THB

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 1 070 THB