Team Finland -verkosto Thaimaassa ja Kambodžassa

Suomalaisten yritysten tukeminen Thaimaassa ja Kambodžassa on yksi suurlähetystön päätehtävistä. Erityisesti Thaimaa on suomalaisille merkittävä vientimarkkina ja Suomen toiseksi suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa. Maa tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia esimerkiksi uusiutuvan energian, kiertotalouden, koulutuksen, digitaalisten palveluiden, terveysteknologian ja elintarviketeollisuuden aloilla.

Bangkokin-suurlähetystö muodostaa paikallisen Team Finland -verkoston ytimen yhdessä kunniakonsuleiden, Business Finlandin ja Thaimaa-Suomi-kauppakamarin kanssa. Suurlähettiläs toimii Team Finland -verkoston johtajana ja suurlähettilään sijainen Team Finland -työn koordinaattorina.

Team Finland -työn tavoitteena on

  • auttaa yrityksiä yhteyksien luomisessa thaimaalaisiin kumppaneihin

  • avata yrityksille ovia paikallisten viranomaistahojen suuntaan

  • tuottaa tietoa taloudellisesta kehityksestä ja markkinoiden mahdollisuuksista

  • tarvittaessa avustaa yrityksiä näiden ongelmissa.

Team Finland -toimijat voivat avustaa yrityksiä tapahtumien järjestämisessä ja näkyvyyden saamisessa. Keskeistä on myös Suomi-tunnettuuden ja Suomen brändin vahvistaminen kohdemaassa viestinnän ja erilaisten tapahtumien kautta. Team Finland -toimijat eivät korvaa yksityisiä konsultteja, mutta voivat olla apuna markkinoillepääsyn eri vaiheissa.

Team Finland -työn painopistesektoreita ovat olleet erityisesti koulutus, energia-ala, kiertotalous ja digitalisaatio, jotka on arvioitu erityisen potentiaalisiksi aloiksi, mutta toimintaa on rajallisissa määrin myös muilla sektoreilla. Rajallisten voimavarojen vuoksi työssä keskitytään auttamaan yrityksiä, jotka hyötyvät eniten suurlähetystön tarjoamasta lisäarvosta ja sopivat painopistealueisiin.

Business Finlandin lähin toimisto(Linkki toiselle web-sivustolle.) sijaitsee Ho Chi Minh Cityssä, Vietnamissa. Toimisto vastaa myös Kambodžaa koskeviin tiedusteluihin.

Yhteydenotot koskien Thaimaata 

Erityisasiantuntija
Kai Tuorila
Suomen suurlähetystö - Bangkok
+66 61 421 8382
kai.tuorila(at)formin.fi

Neuvonantaja
Kimmo Pekari
Suomen suurlähetystö - Bangkok
+66 81 844 2386
kimmo.pekari(at)formin.fi

Thaimaa-Suomi-kauppakamarin (Thai-Finnish Chamber of Commerce)(Linkki toiselle web-sivustolle.) tehtävänä on edistää kaupallisia suhteita ja vahvistaa jäsentensä suhdeverkostoja. Kauppakamari tarjoaa jäsenilleen informaatiota ja toimii kontaktipintana molempien maiden viranomaisiin ja konsulttipalvelujen tarjoajiin päin. Kauppakamarilla on myös mentorointiohjelma, jossa tuetaan yrityksiä näiden kansainvälistymisen alkuvaiheessa.

Ole yhteydessä suurlähetystöön, jos olet epävarma, kuka voi auttaa asiassasi parhaiten.