Internationella organisationernas anskaffningar

Bangkok är en betydande asiatisk knutpunkt för internationella organisationer, och har den största koncentrationen av FN-organisationer i hela Asien. Över tjugo av FN:s region- och landskontor är verksamma i staden. Många av regionkontoren omfattar hela Asien och Stillahavsområdet. Förutom FN-organisationerna verkar bland andra Europeiska unionens delegation och Asiatiska utvecklingsbanken i Bangkok.

De internationella organisationernas anskaffningar öppnar marknadsmöjligheter också för finländska företag. Förfaranden, anskaffningsbehov och anskaffningsvolymer varierar från en organisation till en annan. Ofta kräver anskaffningsprocesserna långsiktighet och att kontakter knyts redan innan offerttävlingsskedet, för att man bättre ska förstå organisationernas behov. De FN-regionbyråer som är verksamma i Bangkok spelar ofta en avgörande roll när teknologi som ska användas i Asien planeras, även om inbjudan till den slutliga offerttävlingen kan komma från annat håll.

Mera information och kontaktuppgifter finns på organisationernas egna webbplatser. Ambassaden kan i mån av möjlighet hjälpa till med att knyta kontakter.

Viktiga organisationer som är verksamma i Bangkok

ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

FAO Food and Agriculture Organization

IFAD International Fund for Agricultural Development

ICAO International Civil Aviation Organization

ILO International Labour Organization

IOM International Organization on Migration

OHCHR The Office of the High Commissioner for Human Rights

UNAIDS UN AIDS

UNDP United Nations Development Program

UNEP United Nations Environment Program

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFPA United Nations Population Fund

UNHCR United Nation High Commissioner for Refugee

UNICEF United Nations Children's Fund

UNIDO United Nations Industrial Development Organization

UNODC UN Office on Drugs and Crime

UNOPS UN Office of Project Services

UN Women

WHO World Health Organization

WFP World Food Programme

Europeiska unionen i Thailand

Asiatiska utvecklingsbanken