Internationella organisationernas anskaffningar

Bangkok är en betydande asiatisk knutpunkt för internationella organisationer, och har den största koncentrationen av FN-organisationer i hela Asien. Över tjugo av FN:s region- och landskontor är verksamma i staden. Många av regionkontoren omfattar hela Asien och Stillahavsområdet. Förutom FN-organisationerna verkar bland andra Europeiska unionens delegation och Asiatiska utvecklingsbanken i Bangkok.

De internationella organisationernas anskaffningar öppnar marknadsmöjligheter också för finländska företag. Förfaranden, anskaffningsbehov och anskaffningsvolymer varierar från en organisation till en annan. Ofta kräver anskaffningsprocesserna långsiktighet och att kontakter knyts redan innan anbudsförfarandet, för att man bättre ska förstå organisationernas behov. De FN-regionbyråer som är verksamma i Bangkok spelar ofta en avgörande roll när teknologi som ska användas i Asien planeras, även om inbjudan till det slutliga anbudsförfarandet kan komma från annat håll.

Mera information och kontaktuppgifter finns på organisationernas egna webbplatser. Ambassaden kan i mån av möjlighet hjälpa till med att knyta kontakter.

Viktiga organisationer som är verksamma i Bangkok

ESCAP(Länk till en annan webbplats.) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

FAO(Länk till en annan webbplats.) Food and Agriculture Organization

IFAD(Länk till en annan webbplats.) International Fund for Agricultural Development

ICAO(Länk till en annan webbplats.) International Civil Aviation Organization

ILO(Länk till en annan webbplats.) International Labour Organization

IOM(Länk till en annan webbplats.) International Organization on Migration

OHCHR(Länk till en annan webbplats.) The Office of the High Commissioner for Human Rights

UNAIDS(Länk till en annan webbplats.) UN AIDS

UNDP(Länk till en annan webbplats.) United Nations Development Program

UNEP(Länk till en annan webbplats.) United Nations Environment Program

UNESCO(Länk till en annan webbplats.) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFPA(Länk till en annan webbplats.) United Nations Population Fund

UNHCR(Länk till en annan webbplats.) United Nation High Commissioner for Refugee

UNICEF(Länk till en annan webbplats.) United Nations Children's Fund

UNIDO(Länk till en annan webbplats.) United Nations Industrial Development Organization

UNODC(Länk till en annan webbplats.) UN Office on Drugs and Crime

UNOPS(Länk till en annan webbplats.) UN Office of Project Services

UN Women(Länk till en annan webbplats.)

WHO(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) World Health Organization

WFP(Länk till en annan webbplats.) World Food Programme

Euro(Länk till en annan webbplats.)peiska unionen i Thailand(Länk till en annan webbplats.)

A(Länk till en annan webbplats.)siatiska utvecklingsbanken(Länk till en annan webbplats.)