Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

Legalisering i Thailand​​​​​​​

Thailand är inte anslutet till Haagkonventionen.

Intyg som har utfärdats av thailändska myndigheter legaliseras så att de först översätts till engelska och sedan legaliseras vid Thailands utrikesministerium, och därefter på Finlands ambassad i Bangkok.

Eventuella ombud måste ha med sig följande handlingar till ambassaden:

  • en fullmakt av vilken det ska framgå fullmaktsgivarens namn, den befullmäktigades namn samt vad fullmakten är avsedd för

  • identitetsbevis

  • kopia av pass eller thailändskt identitetskort som fullmaktsgivaren har styrkt med sin underskrift.

Fullmaktsgivare är den person som ärendet gäller. I fråga om ett minderårigt barn är fullmaktsgivaren barnets officiella vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter till thailändska utrikesministeriet:

Legalization Division, Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaengwattana Road, Laksi, Bangkok 10210
Tfn +66 2 575 1058, +66 2 575 10 59 eller +66 2 575 1060
http://www.mfa.go.th/main/en(Länk till en annan webbplats.)

eller

Legalization Office Khlong Toei MRT (MRT-stationen Khlong Toei, Metro Mall)
Må-fre kl 8:30-16:30
Tfn 02-103-1631, fax 02-103-1632

eller

Department of Consular Affairs’ Call Center 02-572-8442 (24 h)

​​​​​​​