Bilaterala relationer

​​​​​​​Relationer

Finlands och Thailands politiska relationer är konstruktiva och sakfokuserade. Militärkupperna i Thailand år 2006 och 2014 har inverkat på de senaste årens besöksutbyte, likaså de politiska oroligheter som föregick dem. EU beslöt stoppa officiella besök på hög nivå mellan länderna år 2014, men besöksbegränsningarna återtogs i slutet av år 2017.

Näringsminister Mika Lintilä gjorde i augusti 2018 en exportfrämjande Team Finlandresa till Thailand tillsammans med en företagsdelegation. Resan var det första officiella ministerbesöket i landet på närmare fjorton år.

Finland för en dialog med Thailand så väl bilateralt som i egenskap av EU-medlem, under ambassadörens ledning. Det ligger både i Finlands och i Thailands intressen att intensifiera handelsrelationerna. Finland och Thailand samarbetar intensivt också när det gäller utbildningssektor, digitalisering och innovationer.

Förutom ambassaden i Bangkok representeras Finland i Thailand av honorärkonsuler. Finland har en thailändsk honorärgeneralkonsul i Phuket, en honorärkonsul i Chiang Mai och en finländsk honorärkonsul i Pattaya.

Handelsekonomiska relationer

Thailand är den största ekonomin i Sydostasien efter Indonesien. Landet är Finlands näst viktigaste handelspartner i regionen, efter Malaysia. Det årliga handelsutbytet mellan Thailand och Finland har legat vid ungefär 400 miljoner euro under de senaste åren, med ett litet underskott för Finlands del. Räknar man med transithandeln mellan länderna är handelsvolymen ännu större.

Ett femtiotal finska företag har etablerat sig i Thailand, och cirka 200 andra företag verkar på den thailändska marknaden i form av lokala representanter. Finska företag verkar i Thailand bland annat inom mekanisk industri, telekommunikation, förnybar energi och servicesektorn. Thailändsk-finska handelskammaren (Thai-Finnish Chamber of Commerce) fungerar som en sammanslutning för de finska företagen och erbjuder också företagsrådgivning.

Finländare, finska språket

Thailand är fortsättningsvis finländarnas favoritdestination för semesterresor, och de finska turisterna har ökat kraftigt i antal på senare år. Varje år besöker ungefär 150 000 finländare landet. 1500–2000 finländare är bosatta i Thailand. I Finland bor ungefär 7500 thailändare och thailändarnas besök i Finland ökar, bland annat på grund av bärplockning och turism. I Thailand är några finska föreningar verksamma. Varannan vecka samlas Suomikoulu i Bangkok, och i Pattaya finns en finsk grundskola.

Bangkoks finska förening

Besök

Näringsminister Mika Lintilä i augusti 2018

Statsminister Matti Vanhanen i januari 2005

Handels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki i januari 2005