Diplomatiska relationer: Maklig start

Thailand, som i början av 1900-talet kallades för Siam, erkände Finlands självständighet den 9 oktober 1919.

Gustaf John Ramstedt var på väg till Japan ombord på ett fartyg kallat Ijo-Maru då han mottog ett telegram från utrikesminister Rudolf Holst som bad honom att avlägga en artighetsvisit till Siam med anledning av erkännandet av vår självständighet. Ramstedt bytte fartyg i Singapore och fortsatte sin fartyget på Kuala längs med Malaysiska halvöns östra kust mot Bangkok. Väl i Bangkok tog Ramstedt in på ett pensionat kallat Oriental Hotel.

Till att börja med förberedde han en not till Siams utrikesministerium för att informera dem om hans ankomst samt för att begära audiens hos utrikesministern. Prins Devavongse gav en audiens klockan 2 på natten och Ramstedt rapporterade följande: ”Jag förberedde mig omsorgsfullt för min första diplomatiska plikt. Jag klädde mig formellt i frack och hög hatt. Jag började undra om mitt klädval var framgångsrikt eller ej. I den kvävande hettan och fuktigheten insåg jag snart att frack inte var särskilt lämpligt ur min synvinkel. I utrikesministeriets mottagningshall talade situationen för sig själv. Prins Devavongse välkomnade mig med ett vänligt leende men det första jag noterade var att han bar en vit silkesskjorta och knälånga byxor. Vi hälsade artigt på varandra och utbytte några formella fraser om våra närmare kontakter och goda relationer mellan våra länder i framtiden.”

Thailand och Finland etablerade formella diplomatiska relationer den 17 juni 1954 i London genom formellt utbyte av noter. Den 21 juni 1954 utsågs Hugo Valvanne, finskt sändebud till New Dehli, Indien, till sidoackrediterat sändebud till Bangkok. Denna sidoackreditering fortsatte fram till 1974, därefter, under ambassadör Matti Cawens ämbetstid, från Jakarta, Indonesien och från 1983 till 1986 från Manila, Filippinerna.

I spåret av turism och handelspolitik

Förbindelser mellan Finland och Thailand ökade ansenligt i slutet av 1960-talet. Då avdelades en handelssekretare för främjande av utrikeshandel emellanåt till Bangkok. På 1970-talet började turismen från Finland till Thailand sakta att öka. En permanent beskickning, ledd av en Chargé d’ affaires ad interim, grundades 1980. Finland var i första hand intresserade av att främja handel och kommersiella aktiviteter i Sydöstasien men Thailands geografiska läge gjorde Bangkok till en intressant plats för att observera politisk utveckling. På grund av ett breddande av ansvarsområden uppgraderades beskickningen till ambassad från och med den 1 januari 1986.

Idag är Thailand, förutom att vara Finlands tredje största exportmarknad i Asien, även en utmärkt samarbetspartner för EU inom ett antal regionala och globala frågor. Tack vare ökande turism och regelbundna flygningar av Finnair besöker mer än 150 000 finländare Thailand varje år. Ett statsbesök av republikens president, Tarja Halonen, på väg till ett FN-möte i december 2002, utgjorde början på en tradition av aktivt besöksutbyte mellan våra länder.

Text: Utrikesministeriets arkiv

Finska ambassadörer i Bangkok

 • Gustaf John Ramstedt, Chargé d’ affaires a.i. (Bangkok/Tokyo) 1919-1929
 • Hugo Valvanne, sändebud (Bangkok/New Dehli) 1954-1956
 • Aaro Pakaslahti, sändebud (Bangkok/New Dehli) 1958-1959
 • Sigurd von Numers, sändebud (Bangkok/New Dehli) 1959-1961
 • Veli Helenius, sändebud (Bangkok/New Dehli) 1961-1964, (ambassadör Bangkok/New Dehli) 1964
 • Asko Ivalo, ambassadör (Bangkok/New Dehli) 1964-1968
 • Fredrik Schreck, ambassadör (Bangkok/New Dehli) 1968-1974
 • Matti Cawen, ambassadör (Bangkok/Jakarta) 1975-1977
 • Tuure Mentula, ambassadör (Bangkok/Jakarta) 1977-1982
 • Klaus Snellman, ambassadör (Bangkok/Manila) 1983-1984
 • Pasi Rutanen, ambassadör (Bangkok/Manila) 1984-1986
 • Benjamin Bassin, ambassadör (Bangkok) 1986-1990
 • Eero Salovaara, ambassadör (Bangkok) 1990-1995
 • Tauno Kääriä, ambassadör (Bangkok) 1995-2000
 • Heikki Tuunanen, ambassadör (Bangkok) 2000-2005
 • Lars Backström, ambassadör (Bangkok) 2005-2009
 • Sirpa Mäenpää, ambassadör (Bangkok) 2009-2013
 • Kirsti Westphalen, ambassadör (Bangkok) 2013-2016
 • Satu Suikkari-Kleven, ambassadör (Bangkok) 2016-2020
 • Jyri Järviaho, ambassadör (Bangkok) 2020-