Anslaget för lokalt samarbete 2021-2022

Bidraget för lokalt samarbete fungerar som ett verktyg för utvecklingssamarbete för att främja Finlands och Thailands bilaterala relation, Finlands utvecklingssamarbete och det lokala samhällets verksamhet. Bidraget för lokalt samarbete grundar sig på målen för Finlands utvecklingspolitik och projekt som stöds bör främja de prioriteringar som anges i utvecklingspolitiska programmet.

Ambassaden i Bangkok stöder i synnerhet deltagandet av frivilligorganisationer för att lösa konflikten i södra Thailand, särskilt bland barn och ungdomar. Den egentliga ansökningsannonsen offentliggörs på ambassadens webbplats på engelska. Ambassaden ger mer information per e-post: [email protected]