Thailand

Finlands ambassad i Bangkok är den finländska regeringens officiella representant i Thailand och Kambodja.

Ambassadens uppgifter är följande:

  • Förmedla information om stationeringslandet till politiska beslutsfattare och näringslivet i Finland

  • Främja finländska företags handel och internationalisering

  • Utöka kännedomen om finländsk kultur i stationeringslandet

  • Erbjuda medborgartjänster

  • Förmedla information om Finland till myndigheter och invånare i Thailand och Kambodja