Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Japanissa syntyneen lapsen ilmoittaminen

Liitä ilmoitukseen (ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta) seuraavat asiakirjat: 

  • kopio äidin passista
  • kopio isän passista
  • kopio vanhempien ja lapsen ulkomaalaisen rekisterikortista
  • paikallisesta maistraatista (ward office) perherekisteriote (koseki tohon) mikäli toinen puoliso on japanilainen tai vastaanottotodistus (juri shomeisho) mikäli molemmat puolisot ovat ulkomaalaisia; asiakirja pitää laillistaa apostillella​​
  • perherekisteriotteen tai vastaanottotodistuksen käännös englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi; Japanissa teetetty käännös pitää myös laillistaa apostillella

Toimita asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon.

Voit myös toimittaa asiakirjat edustustoon Digi- ja väestötietovirastolle välitettäväksi. Edustuston välityspalvelu on maksullinen (palveluhinnasto). Ole yhteydessä edustustoon ennen kuin toimitat asiakirjat meille välitettäväksi.