Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Japanissa syntyneen lapsen ilmoittaminen

Liitä ilmoitukseen (ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta(Linkki toiselle web-sivustolle.)) seuraavat asiakirjat: 

  • kopio äidin passista
  • kopio isän passista
  • kopio vanhempien ja lapsen ulkomaalaisen rekisterikortista
  • paikallisesta maistraatista (ward office) perherekisteriote (koseki tohon) mikäli toinen puoliso on japanilainen tai vastaanottotodistus (juri shomeisho) mikäli molemmat puolisot ovat ulkomaalaisia. Edellä mainitut asiakirjat pitää laillistaa apostillella​​
  • perherekisteriotteen tai vastaanottotodistuksen käännös englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi; Japanissa teetetty käännös pitää myös laillistaa apostillella

Toimita asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon.

Voit myös toimittaa asiakirjat edustustoon Digi- ja väestötietovirastolle välitettäväksi. Edustuston välityspalvelu on maksullinen (palveluhinnasto). Ole yhteydessä edustustoon ennen kuin toimitat asiakirjat meille välitettäväksi.