Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Mikäli ulkomaalainen ei ole eikä ole ollut naimisissa japanilaisen kanssa, ei virkatodistusta ole saatavissa Japanissa.

Virkatodistukset

Japanissa ei ole Suomen väestörekisterikeskusta vastaavaa valtakunnallista keskusrekisteriä. Jokaisen kaupungin tai alueen keskusvirasto Ward office vastaa oman alueensa väestökirjanpidosta. Ward officesta löytyy asukkaiden perherekisteriote eli koseki. Perherekisteriote vastaa Suomen virkatodistusta ja se sisältää tiedot henkilön osoitteesta, vanhemmista, sisaruksista, avioliitoista, avioeroista sekä lapsista.

Väestökirjanpitoon muodostavat poikkeuksen Japanissa asuvat ulkomaalaiset. Perherekisteriotteen saa vain, jos ulkomaalainen on mennyt naimiseen japanilaisen kanssa ja on sen myötä liittynyt puolison japanilaiseen perherekisteriin. Kun toinen puoliso on japanilainen, näkyvät ulkomaalaisenkin puolison tiedot paikallisen puolison perherekisterissä. Mikäli ulkomaalainen ei ole eikä ole ollut naimisissa japanilaisen kanssa, ei virkatodistusta ole saatavissa Japanissa.

Japanissa asuva ulkomaalainen, joka ei ole liittynyt japanilaisen puolison perherekisteriin, voi pyytää Ward Officesta asuinpaikkatodistuksen (jyumin hyo). Todistuksessa näkyvät henkilön nykyinen ja edellinen osoite. Asuinpaikkatodistuksessa on listattu kaikki samassa osoitteessa asuvat henkilöt, kuten puoliso ja lapset, ottamatta kantaa henkilöiden välisiin suhteisiin. Näitä asuinpaikkatietoja säilytetään Ward officessa viisi vuotta.

Japaniin kohdistuvissa virkatodistuspyynnöissä tulee olla tiedossa tarkka paikkakunta ja ajanjakso siitä, missä ja milloin henkilö on aikoinaan Japanissa asunut. Ilman näitä tietoja kyselyä on mahdotonta kohdistaa oikealle viranomaiselle.

Japanin tiukat henkilösuojalait estävät henkilötietojen luovuttamisen ulkopuolisille. Asianajotoimiston tai pesänselvittäjän on asioitava suoraan paikallisen viranomaisen kanssa valtakirjan nojalla. Suomen suurlähetystö ei voi toimia välikätenä virkatodistustiedusteluissa.

Perherekisteriotetta ei saa sähköisesti. Asiointi kannattaa pääsääntöisesti hoitaa paikan päällä. Voit hoitaa tiedustelun japaniksi tai isoilla paikkakunnilla englanniksi. Poikkeuksellisesti voit hoitaa asioinnin myös japaniksi kirjeitse, mutta tästä järjestelystä tulee etukäteen sopia Ward officen virkailijan kanssa.

Yhteystiedot: Tokion Ward office(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Osoitetiedustelut

Digi- ja väestötietoviraston osoitepalvelusta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) voi hakea lähes kaikkien Suomessa vakinaisesti asuvien henkilöiden ajantasaiset osoitteet.

Tokion Ward office(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Suomen suurlähetystö ei voi toimia välikätenä osoitetiedusteluissa.